Бюджетна сфера

Оновлення від 25.03.2019 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • Виправлено форми друку юридичних та фінансових зобов'язань.
 • Доопрацьовано форми Казначейської звітності: № 2д (№ 2м), № 4-1д (4-1м), № 4-2д (4-2м), № 4-3д (4-3м), № 4-4д (4-4м),
  Додатки №№ 1-5 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
 • Запроваджено нові звіти:
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) — Форма № 2;
  • Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Форма № 1-м, Форма № 2-м).
 • Численні зміни до форм фінансової та казначейської звітності.
  ...

Оновлення від 14.03.2019 для Debet Plus V12

Оновлення від 13.03.2019 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Внесено зміни в меморіальний ордер № 1. Виправлено помилку, через яку на формі друку суми обігів по дебету і кредиту відображалися не в тих колонках.
 • Внесено зміни у форми друку МО №№ 10, 16. Додано відображення рахунку.
 • Внесено зміни в меморіальний ордер № 5. На форму друку додано КЕКВ та код КПК.
 • Обігово-сальдова розширена: виправлено відображення колонок рахунків, які обліковуються в розрізі договорів.
 • Виправлено помилку при формуванні звіту «Розшифровка заборгованості».
 • Актуалізовано форму № 3-дс.
 • Додано окрему форму друку (usglal05.xlsx) узагальненої головної книги для коректного формування книги засобами MS Office 2010, 2013, 2016.
 • Внесено зміни в журнал-головну:
  • виправлено помилку, пов'язану із контролем проведень між МО;
  • відтепер у журналі не відображаються нульові суми.
 • ...

Оновлення від 05.03.2019 для Debet Plus V12

 • Оновлення режиму друку квитанцій по батьківській платі.

Оновлення від 27.02.2019 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • У фінансових зобов'язаннях поле «Вид документа» зроблено необов'язковим.
 • Виправлено проблему, пов'язану з редагуванням фінансових зобов'язань та платіжних доручень.

Оновлення від 19.02.2019 для Debet Plus V12

На Робочий стіл програми «Дебет Плюс» додано ярлик «Інструкції» на папку з актуальними інструкціями користувача.

Зміни для бюджетних організацій

 • До звіту «Аналіз фінансування установ» розроблено форми друку («Аналіз фінансування установ» та «Аналіз фінансування установ за квартал»).
 • Виправлено розрахунок звіту «Зведення показників спеціального фонду».
 • Повністю перероблено «Звіт по договорах».
 • Внесено зміни у формування МО № 11 та 12. Рахунок та субрахунок, за якими обліковуються продукти харчування,
  тепер можна вказати в параметрах системи (розділ «Меморіальні ордери»).
  ...

Оновлення від 06.02.2019 для Debet Plus V12

 • Оновлено алгоритм розрахунку доплати за перевірку зошитів згідно з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти № 102 від 15.04.93.

Оновлення від 04.02.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • При розрахунку 5-ї таблиці звіту ЄСВ тепер включається також запис посади, з якої було переведено працівника.
 • У наказі на утримання профвнесків (тип _nms) додано можливість перезапису наказів на новий код штатного розкладу.
 • Реалізовано можливість при формуванні табелів брати загальний час з норми часу, а не з календарів.
  Ця поведінка регулюється за допомогою параметру «Облік заробітної плати» → «Табелі» → «При формуванні табелів брати загальний час з норми часу, а не з календарів».
 • Внесено зміни у форму друку розрахунково-платіжної відомості. Додано поля для двох підписантів (керівника та головного бухгалтера).
  Ці поля з'являються, коли в довіднику № 1 «Свої організації» вказано дані про вищезазначених осіб.
 • Виправлено помилку, що виникала під час друку списку підрозділів із штатного розкладу.
 • Заповнено довідник «Календарні дні для відпускних» на 2019 рік.

Облік ПДВ

 • Виправлено ситуацію, коли при формуванні виданої податкової накладної з реалізації залікова ціна та вага визначалася лише для рядків з нульовою знижкою.

Облік ТМЦ
...

Оновлення від 24.01.2019 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • Актуалізовано форми друку МО № 9-авт, № 10-авт, № 13-авт, № 14-авт та розроблена № 17-авт згідно наказу МФУ 08.09.2017 № 755.
 • Внесено зміни до форми кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису з 01 січня 2019 р.
 • У формах друку реєстрів фінансових та юридичних зобов'язань додано можливість формувати підсумок в залежності від змінних організації.
  Також ці форми доопрацьовано для коректного відображення назви ДКСУ.
 • Запроваджено звіт «Аналіз фінансування установ помісячно».
 • Запроваджено звіт «Аналіз фінансування установ зведений».
 • Внесено корективи до форми друку кошторису.
 • Внесено зміни до звіту «Зведення показників спеціального фонду».
  ...

Оновлення від 16.01.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку розрахунку денного заробітку для доплат по середньому за 2 попередні місяці з порівнянням середнього та денного заробітку в ситуації,
  коли в особовому рахунку декілька записів штатного розкладу.
 • Реалізовано розрахунок будь-якої надбавки з табеля з пріоритетом за днями (_nvkd).
 • У доплату за перевірку зошитів додано коефіцієнт пропорційності відпрацьованих днів.
 • Прискорено відкриття списку особових рахунків.

Облік ТМЦ

 • Внесено зміни у формування накладної з рахунку-фактури. Під час створення накладної з рахунку-фактури відтепер будуть переноситись спільні розширення з документа SF у документ NK.
 • Виправлено помилку, що виникала при експорті накладних до M.E.Doc.
  ...

Сторінки

Підписатися на RSS - Бюджетна сфера