КНП

Оновлення від 21.12.2019 для Debet Plus V12

 • Додано режим включення вартості ПДВ в облікову ціну при оприбуткуванні матеріальних цінностей за умови,
  що ваша організація не є платником ПДВ. Режим автоматично активується після встановлення цього оновлення.
  Працює за таким алгоритмом:
  при збереженні нового, або редагуванні та збереженні існуючого документа, програма включить вартість ПДВ в облікову ціну,
  якщо в довіднику № 1 «Власні організації» вимкнена відмітка «Є платником ПДВ» (не встановлена «галочка»).
Галузь: 

Оновлення від 05.12.2019 для Debet Plus V12

Різне

 • Виправлено помилки, що виникали під час розрахунку відомості до журнала-ордера.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.
Галузь: 

Оновлення від 29.11.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено режим заповнення кодів з Єдиного закупівельного словника при створенні договора.
 • Виправлено помилку при імпорті довідників з Excel.
 • Виправлено впорядкування за номенклатурою в оборотно-сальдовій відомості (ТМЦ), відомості залишків тощо.
Галузь: 

Оновлення від 28.11.2019 для Debet Plus V12

 • Додано можливість вибору режимів ведення бухгалтерського обліку (лише 8-й клас, транзитом з 8-го на 9-й та лише 9-й).
 • Внесено зміни в розрахунки по ПДВ та в алгоритм визначення першої події для таких операцій.
 • Розроблено журнали-ордери та відомості до них згідно з Наказом Міністерства фінансів № 720 від 15.06.2011 року.
Галузь: 

Оновлення від 27.11.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Значно прискорено розрахунок заробітної плати в режимі розрахунку за табельним номером.
 • У розрахунку доплати до мінімальної зарплати з'явилася можливість налаштувати для окремих видів оплати режим розрахунку коефіцієнта пропорційно відпрацьованим годинам, а не дням, як це було раніше.
 • У розрахунку індексації реалізовано можливість налаштування для окремих видів оплати розрахунку коефіцієнта пропорційно відпрацьованим годинам, а не дням, як це було раніше.
 • Створено новий тип наказу для надбавок до окладу за тарифною сіткою (тип _PROC_TARIF_KOEF). Він дозволяє вказати базою для розрахунку надбавки тариф, що відрізняється від тарифу (окладу), зазначеного в штатному розкладі.
 • У розрахунках відсоткової надбавки до окладу за тарифною сіткою, реалізовано можливість перевизначати відсоток за допомогою змінної організації ZRP.PROC_PRK.[код наказу].
 • Реалізовано можливість розділяти суму індексації в розрізі ШВВ за допомогою константи split_ind.
 • Внесені зміни в розрахунок відпусток для випадків, коли працівника прийнято на роботу не першим числом місяця, але всі попередні дні з початку місяця до дати прийняття були неробочими.
  Тепер такий місяць вважається повністю відпрацьованим і включається в розрахунок відпускних.
 • У таблиці 6 звіту ЄСВ виправлено розрахунок кількості днів перебування в трудових відносинах при експорті в файл формату xml.

...

Оновлення від 20.11.2019 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення для підсистеми "Корпоративний облік основних засобів".
  Виправлено помилки під час редагування документів зі зміни параметрів основних засобів.

Оновлення від 30.10.2019 для Debet Plus V12

 • Оновлення платіжного доручення.
Галузь: 

Оновлення від 11.10.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано розрахунок окладу з штатного розкладу з урахуванням кількості ставок без урахування відпрацьованого часу для розрахунку довідкових полів особових рахунків, які можуть бути використані як база для інших розрахунків.
 • Виправлено режим додавання/редагування рядка документа «Відомість».
 • Виправлено режим додавання/редагування документа «Табель».
 • Виправлено розрахунок розрахунково-платіжної відомості.
 • При першому розрахунку розрахунково-платіжної відомості використовується підсумок № 51 «Підрозділ», який за потреби можна змінити.

Різне

 • Додано додаткову (другу) форму друку Журналу-головної, де виконується перенесення рядків на сторінці. Попередня форма друку залишилася без змін.

Оновлення від 09.10.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено процедуру внесення неявок у табель обліку робочого часу з наказу на введення готових сум, якщо в поточному місяці у працівника було переведення на іншу посаду.
 • Виправлено друк форми № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».
 • Виправлено ситуацію, коли при розрахунку зведення за особовими рахунками по підрозділам не враховувались суми, які стосувалися записів штатного розкладу попередніх місяців.
 • Додана можливість масового обнулення фактичного часу табелю в режимі формування табелів за першу половину місяця.
 • Реалізовано розрахунок ЗП для людини, яка перебуває на службі за контрактом у Збройних Силах України. Розрахунок фіксує середню заробітну плату за два попередні місяці та застосовує до неї кількість днів норми кожного розрахункового місяця та коефіцієнт підвищення.
 • Реалізовано можливість при розділенні сум авансу в розрізі шифрів виробничих витрат (ШВВ) не враховувати деякі ШВВ. Для цього потрібно вказати перелік ШВВ-виключень (через кому) в змінній організації ZRP.SPLIT_NLG_AVNS_EXCEPTION.
 • На формі штатного розкладу додано поля введення періоду відбору інформації.
 • Для форми друку «Заява-розрахунок по лікарняних ФСС» додано можливість вибору та друку членів комісій у протоколах до форми.
 • Для деяких випадків збільшена швидкість формування табелів обліку робочого часу.

...

Оновлення від 16.09.2019 для Debet Plus V12

 • Відновлена працездатність каналу сповіщення розробників про помилки під час роботи з програмою.

Сторінки

Підписатися на RSS - КНП