Дебет Плюс

Курс відеоуроків автоматизації бухобліку в програмі «Дебет Плюс»

Облік банківських та касових операцій

1. Інтерфейс програми.

2. Налаштування банківських рахунків та формати імпорту виписок з банку.

3. Імпорт банківських виписок.

4. Касові ордери. Сторінка касової книги.

Облік ТМЦ та послуг

1. Довідник номенклатури.

2. Кількісні залишки ТМЦ.

3. Прибуткування ТМЦ та послуг.

4. Внутрішнє переміщення та списання ТМЦ.

5. Реалізація товарів та послуг. Повернення ТМЦ постачальнику.

6. Звітність по ТМЦ. Відомість залишків. Оборотно-сальдова відомість.

Облік заробітної плати

1. Довідник персоналу. Місця перерахувань на карткові рахунки.

2. Оргструктура. Штатний розпис. Призначення працівника на посаду.

3. Переведення працівника в штатному розписі.

4. Доплати та надбавки працівників.

5. Накази на відпустки, лікарняні (листки тимчасової втрати працездатності). ЗП мобілізованих.

6. Накази на утримання із ЗП (виконавчі листи, аліменти тощо).

7. Норми часу. Графіки роботи. Табелі робочого часу.

8. Розрахунок ЗП. Особові рахунки працівників.

Облік основних засобів

1. Довідник основних засобів (ОЗ).

2. Введення ОЗ в експлуатацію.

3. Модернізація та переоцінка ОЗ.

4. Амортизація основних засобів.

5. Звіти по ОЗ. Інвентаризаційний опис ОЗ.

Автотранспорт

1. Подорожні (шляхові) листи.

2. Наряди на польові роботи.