Конфігурація для закладів охорони здоров'я (ЗОЗ-КНП — комунальних некомерційних підприємств)

Дебет Плюс. Конфігурація для комунальних некомерційних підприємств (КНП)

Для українського бухгалтера вже стало нормою використовувати у своїй повсякденній роботі різноманітні програми, в першу чергу для здачі звітності. Та перш ніж цю звітність здати, потрібно проробити колосальну роботу по узагальненню та систематизації всієї первинної документації. Ось тут на допомогу й приходять системи автоматизації комплексного обліку.

З минулого року зміни торкнулися й закладів медицини, зокрема центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), які із бюджетних установ стали комунальними некомерційними підприємствами (КНП). Це призвело не тільки до заміни назв та печаток, а й до кардинальних змін у бухгалтерському обліку: інший план рахунків, заміщення меморіальних ордерів журналами-ордерами тощо. Так для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності, а також для накопичення відповідних аналітичних даних заклади охорони здоров’я, а саме КНП, стали використовувати форми журналів та відомостей відповідно до Методичних рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом МФУ № 356 від 29.12.2000 року.

При таких змінах конче необхідна й адаптована під нові вимоги програма автоматизації комплексного обліку в КНП.

 

До головних переваг «Дебет Плюс» можна віднести:

 • можливість працювати на комп’ютерах з різними операційними системами (кросплатформеність);
 • легкість масштабування;
 • гнучкість у налаштуванні під потреби й особливості будь-якої установи.

Програма дозволяє:

 • легко організувати облік матеріальних цінностей у кількісному й сумовому вимірах,
 • вести облік матеріалів медичного призначення та продуктів харчування,
 • обліковувати основні засоби та МНМА,
 • вести облік автотранспортного парку,
 • повністю автоматизувати нарахування та виплату заробітної плати – від створення тарифікації, з урахуванням особливостей преміювання медичних працівників, до експорту в банк платіжної відомості на виплату заробітної плати.

Система «Дебет Плюс» з легкістю імпортує виписки з клієнт-банку чи СДО, експортує реєстри юридичних і фінансових зобов’язань та платіжних доручень в транспортний файл для Держказначейства України. А ще «Дебет Плюс» – це формування журналів-ордерів, головної книги, форм бухгалтерської, фінансової, бюджетної, казначейської звітності та багато іншого.

Програмний комплекс «Дебет Плюс» отримав експертний висновок, який підтверджує відповідність програми вимогам технічного захисту інформації згідно з затвердженим спільним наказом Адміністрації Держспецзв’язку та Держспоживстандарту України від 25.04.2007 р. № 75/91 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.05.2007 р. за № 498/13765.

Якщо ви бухгалтер чи керівник медичного закладу (КНП),
«Дебет Плюс» - найкращий ваш вибір.

Якщо ж ви все ще сумніваєтеся у виборі програми, варто коротко зазначити основні критерії вибору бухгалтерської програми:

 

 • Функціонал. Знайти програму, яка реалізує весь потрібний функціонал, досить складно. А в українських реаліях, коли законодавство змінюється швидше за оновлення програм, ця задача стає практично неможливою. Тому кожен визначає для себе пріоритетні області обліку і забезпечує в першу чергу саме їхню автоматизацію. Обираючи «Дебет Плюс», ви обираєте автоматизацію всіх ділянок обліку вашої установи.
 • Супровід (оновлення, консультаційна лінія). З попереднього пункту випливає, що з кожною зміною в чинному законодавстві вам необхідно буде вносити зміни до вашої програми. Поцікавтеся пакетом оновлень до програми та частотою їх виходу. Це дасть вам можливість в майбутньому користуватися програмою за будь-яких обставин. Відділ навчання та підтримки клієнтів «Дебет Плюс» надає консультації в зручному для Вас режимі.
 • Ціна. Тут варто звернути увагу не тільки на вартість ліцензії для одного користувача, а й на періодичність сплати цієї ціни (одноразово безстроково, щорічно чи з якоюсь іншою періодичністю).

Ліцензію на користування ПЗ «Дебет Плюс» ви оплачуєте один раз.

«Дебет Плюс» — це програмний продукт,
розроблений в Україні і для України.

Стаття на buhgalter.com.ua

Облік заробітної плати

 • створення тарифікації;
 • призначення різних видів доплат та утримань – як відсоткових, так і сумових;
 • автоматичний розрахунок сум відпускних та лікарняних після занесення наказу;
 • автоматична доплата до мінімальної зарплати та надання пільги з ПДФО;
 • відстеження суми заборгованості по виплаті нарахованої заробітної плати та лікарняних за рахунок ФСС з ТВП;
 • створення та експорт у банк платіжної відомості на виплату заробітної плати;
 • автоматичне формування та запис на електронні носії «Заяви-розрахунку на відшкодування лікарняних»;
 • формування «Довідки про середню заробітну плату» в різних формах.

Оплата праці можлива з використанням таких видів заробітної плати працівників:

 • окладна форма оплати праці;
 • годинна тарифна ставка;
 • відрядна оплата праці (за нарядами);
 • оплата праці за договорами ЦПХ;
 • оплата праці сумісників.

Програма автоматично формує в електронному вигляді Об’єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО для програм «M.E.DOC», «Арт-Звіт», «OPZ», «Соната», «Сота» та інших.

Облік матеріальних цінностей

 • облік запасів ведеться у кількісному та сумовому вимірах;
 • залишки цінностей обліковуються в розрізі підрозділів (департаментів, відділів тощо), матеріально відповідальних осіб, рахунків обліку, КЕКВ, джерел фінансування (загальний, спеціальний фонди)

За результатами роботи ви можете формувати такі звіти:

 • оборотно-сальдові відомості;
 • відомості залишків;
 • інвентаризаційні описи;
 • картки складського обліку;
 • різноманітні вибірки з оприбуткування, переміщення, відвантаження ТМЦ та послуг, по списанню, по виготовленню готової продукції;
 • матеріальні звіти МВО.

Облік продуктів харчування

Програма дозволяє формувати:

 • планове меню (примірне одно- чи двотижневе, сезонне);
 • заявки на харчування (на певний день, для обраних раціонів, для обраних категорій осіб), використовуючи планове меню як шаблон та з можливістю подальшого корегування страв меню, виходу страв та їх кількості, а також автоматичний розрахунок калорійності та вмісту нутрієнтів у страві;
 • калькуляцію, тобто розрахунок витрати продуктів на кількість страв, підготовка даних для автоматичного формування документів списання.

Друковані форми модуля «Харчування»:

 • технологічні картки (картка-розкладка) страви;
 • примірне планове сезонне меню;
 • меню-вимога на видачу продуктів харчування (форма № 3-4);
 • меню для споживачів (щоденне меню);
 • порівняльна таблиця норми та фактичного споживання певних продовольчих груп продуктів на одну особу;
 • накопичувальна відомість руху (надходження – форма № 3-12, витрачання – форма № 3-13) продуктів харчування.

Облік матеріалів медичного призначення:

 • за виробниками препаратів;
 • за свідоцтвом про державну реєстрацію препарату;
 • згідно з наказом МОЗ України.

Зведення бухгалтерського балансу передбачає

 • формування форм 1, 2;
 • формування звіту за формою 1-НС;
 • формування оборотних відомостей по всіх рахунках і аналітиці;
 • формування виписки по будь-якому рахунку;
 • формування «Головної книги»;
 • оборотний, шаховий та звітний баланси підприємства;
 • автоматизовано порядок закриття рахунків.

Облік основних засобів

 • створення актів введення в експлуатацію та актів ліквідації основних засобів;
 • формування інвентарних карток;
 • доступна історія внутрішніх переміщень, капітальних та поточних ремонтів, змін вартості ОЗ;
 • нарахування зносу основних засобів у відповідності до вітчизняного законодавства;
 • можливість формування обігової відомості по ОЗ та інвентаризаційного опису;
 • автоматичне формування журналів-ордерів.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

 • придбання, переміщення, списання МНМА;
 • нарахування зносу в момент введення в експлуатацію та списання МНМА;
 • формування оборотно-сальдової відомості з відображенням сум нарахованого зносу.

Облік касових операцій

 • прибутковий касовий ордер;
 • видатковий касовий ордер;
 • авансовий звіт;
 • платіжна відомість;
 • сторінка касової книги;
 • журнал реєстрації касових документів;
 • картки аналітичного обліку касових видатків;
 • журнал-ордер № 1.

Облік банківських операцій

 • внесення договорів купівлі-продажу чи наданих послуг з подальшою можливістю їх експорту в Е-Дату;
 • створення юридичних та фінансових зобов’язань та реєстрів зобов’язань;
 • створення платіжних доручень; з можливістю експорту документів до СДО чи створення транспортного файлу для Казначейства;
 • формування звіту за договорами;
 • відслідковування залишків несплаченої суми коштів за взятими згідно договору зобов’язаннями;
 • імпорт виписок з системи «Клієнт банк», СДО;
 • формування журналу-ордера № 1.

Облік ПММ по автомобільному парку

 • ведеться довідник автомобілів;
 • для кожного автомобіля заносяться норми списання палива («літня», «зимова», на роботу спецобладнання тощо);
 • на підставі занесених шляхових листів автоматично розраховується кількість палива для списання за нормою;
 • за потреби автоматично розраховується сума заробітної плати водіїв.

Передбачені такі види оплати:

 • годинна тарифна ставка;
 • відрядна оплата праці (за тонно-кілометри, за тонни перевезеного вантажу, за додаткові роботи).

Таким чином Ви отримуєте всі розділи бухгалтерського й оперативного обліку в єдиному комплексі, який

 • пройшов експертизу в сфері технічного захисту інформації
 • успішно впроваджений в установах та підприємствах на території України
 • підтримується кваліфікованою командою спеціалістів
 • розроблений з використанням найсучасніших технологій

Усе це дає змогу заощадити значні кошти на придбанні ліцензій на програмне забезпечення та убезпечить організацію від великих штрафів за використання неліцензійного програмного забезпечення.

Переваги програмного комплексу «Дебет Плюс» перед іншими системами:

 • Вартість впровадження програми «Дебет Плюс» помітно нижча за аналогічний показник інших систем, присутніх на ринку. Це пов’язано з більш прогресивною методологією налаштування системи, коли для внесення змін не потрібне безпосереднє програмування, яке вимагало б додаткової оплати праці програмістів.
 • Співпрацюючи з нами, ви отримуєте не просто комплект документації та компакт-диск з програмним забезпеченням, а повний комплекс послуг із впровадження системи, навчання персоналу.
 • Навчання роботі з програмою проводиться індивідуально з кожним бухгалтером без відриву від виробництва та без зайвих витрат на відрядження персоналу на курси.
 • Система може бути інтегрована з іншими службовими програмами користувача.
 • Функціональні можливості системи можуть бути розширені в разі потреби.
 • «Дебет Плюс» набагато простіший в експлуатації, навчанні та підтримці за його аналоги.
 • Комплексна підтримка обліку, формування бухгалтерської та податкової звітності в електронному вигляді.