Дебет Плюс

Структура системи «Дебет Плюс»

Загальні відомості про бухгалтерську програму

Система управління підприємством "ДЕБЕТ Плюс" має модульну структуру, що дає можливість замовнику підібрати оптимальний комплект поставки, з функціональністю, що відповідає потребам підприємства.

Інформація в програмі зберігається у вигляді документів. Всю інформацію можна умовно поділити на первинну (первинні документи, початкові залишки, проведення та довідники), розрахункову (вихідні документи) і керуючу (параметри системи).

Крім того, інформацію можна класифікувати за сферою дії:

 • загальносистемна інформація - використовується всіма підсистемами комплексу і служить для взаємозв'язку інформації всіх підсистем в єдине ціле;
 • інформація поточної підсистеми - використовується тільки поточною підсистемою і служить для забезпечення взаємозв'язку інформації всередині конкретної підсистеми.

Програмний комплекс "Дебет Плюс" складається з декількох підсистем, що доповнюють одна одну:

 • Адміністратор комплексу
 • Зведення бухгалтерського балансу
 • Облік банківських операцій
 • Облік касових операцій
 • Облік ТМЦ
 • Облік заробітної плати
 • Облік основних засобів
Облік основних засобів

Підсистема "Облік основних засобів" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс". Підсистема "Облік основних засобів" призначена для автоматизації обліку наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів, а також для нарахування амортизації.

У підсистемі ведуться такі первинні документи:

 • Акт приймання основного засобу в експлуатацію;
 • Інвентарна картка основного засобу;
 • Акт ліквідації основного засобу.

Курс відеоуроків з обліку заробітної плати в програмі «Дебет Плюс»

Система надає можливість:

 • зміни вартості та зносу ОЗ;
 • внутрішнього переміщення ОЗ;
 • часткової ліквідації ОЗ.

Облік основних засобів в системі ведеться одночасно з бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно, передбачено розрахунок амортизації по податковому обліку і нарахування зносу по бухгалтерському обліку. Методика нарахування зносу по бухгалтерському обліку визначається обліковою політикою підприємства і може встановлюватися для кожного основного засобу індивідуально. У т.ч. підтримуються такі методики нарахування зносу:

 • поквартально з використанням податкових норм;
 • помісячно з використанням податкових норм;
 • по терміну служби;
 • лінійний метод;
 • інші методи.

Формування бухгалтерських проводок за результатами розрахунку амортизації проводиться автоматично.

Є можливість формувати:

 • оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському і по податковому обліку:
  • за первісною вартістю ОЗ
  • за залишковою вартістю ОЗ
  • по зносу ОЗ
 • відомості залишків
 • інвентаризаційні описи ОЗ
 • вибірки:
  • по приходу ОЗ
  • за переміщенням ОЗ
  • з ліквідації ОЗ
  • щодо змін вартості ОЗ
  • по змінам груп ОЗ

Всі вихідні документи формуються в розрізі рахунків обліку, підрозділів і матеріально відповідальних осіб. Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми і АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, сконтактувавши з нами.

Облік касових операцій

Підсистема "Облік касових операцій" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс" Підсистема призначена для автоматизації обробки інформації про рух грошових коштів в касі підприємства і дозволяє оформляти такі види документів:

 • прибуткові касові ордери;
 • видаткові касові ордери;
 • авансові звіти;
 • відомості на виплату та перерахування грошових коштів.

На основі введеної інформації система дозволяє формувати наступні вихідні документи:

 • сторінка касової книги;
 • журнал-ордер N1 і відомість до нього;
 • різні виписки до журналу-ордеру і відомості.
 • Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми і АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, сконтактувавши з нами.
Облік заробітної плати

Підсистема «Облік заробітної плати» є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс" і призначена для автоматизації кадрового обліку на підприємстві, нарахування заробітної плати та одержання відповідної звітності для бухгалтерського та податкового обліку.

Підсистема підтримує такі методики нарахування заробітної плати співробітників:

 • оклад;
 • годинна тарифна ставка;
 • відрядна оплата праці;
 • оплата за трудовими угодами.

У програмі зберігається вся історія змін організаційної структури та штатного розкладу підприємства. Система надає можливість перерахунку заробітної плати за попередні періоди з коректним перерахунком податків і утримань до фондів. Є можливість автоматичного розрахунку сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних).

Автоматично формуються:

 • довідка 1-ДФ для податкової інспекції;
 • дані по персоніфікованому обліку для пенсійного фонду (персоніфікація);
 • звіти в фонди соціального страхування;
 • всілякі вибірки за результатами розрахунку заробітної плати.

Курс відеоуроків з обліку заробітної плати в програмі «Дебет Плюс»

Введення підсистеми в експлуатацію проводиться в короткі терміни завдяки тому, що налаштування проводиться через інтерфейс користувача без застосування програмування. При зміні відсотків утримань податків і всіляких констант (меж оподаткування), користувач має можливість сам змінювати значення відповідних констант. При змінах вітчизняного законодавства в сфері бухгалтерського та податкового обліку клієнтам, які уклали договір на супровід системи, висилаються відповідні оновлення. Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми і АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, сконтактувавши з нами.

Облік банківських операцій

Підсистема "Облік банківських операцій" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс". Підсистема призначена для автоматизації обробки бухгалтерської інформації по розрахункових рахунках і дозволяє оформляти такі види банківських документів:

 • платіжні доручення;
 • платіжні вимоги;
 • платіжні вимоги-доручення;
 • реєстри чеків;
 • реєстри вимог;
 • реєстри іменних чеків.

На основі введеної інформації система дозволяє формувати наступні вихідні документи:

 • журнали-ордера і відомості до них,
 • виписки по журналам-ордерам і відомостям.

Курс відеоуроків з обліку банківських операцій у програмі «Дебет Плюс»

Є можливість імпорту платіжних доручень з різних систем "Клієнт-Банк" у програму "ДЕБЕТ Плюс". Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми і АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, сконтактувавши з нами.

Облік ТМЦ

Підсистема "Облік товарно-матеріальних цінностей" (облік ТМЦ) є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс" і може працювати як автономно, так і у складі комплексу.

Незважаючи на те, що підсистема "Облік ТМЦ" може працювати повністю автономно, рекомендується її використання разом з підсистемою "Зведення бухгалтерського балансу". Система може поставлятися з можливістю ведення обліку тільки в національній валюті або з використанням валютного обліку.

Курс відеоуроків з обліку ТМЦ у програмі «Дебет Плюс»

Основні можливості підсистеми

Підсистема "Облік ТМЦ" є гнучкою, універсальної, високопродуктивною системою, призначеної для ведення кількісно-сумового сортового і партійного обліку товарно-матеріальних цінностей. Вона придатна для ведення обліку як в торгових, так і у виробничих організаціях та установах. Підсистема має ряд особливостей, що вирізняють її серед подібних аналогів:

 • Підсистема дає можливість отримувати залишки і рух товарно-матеріальних цінностей за будь-який період і в будь-якому розрізі (за підрозділами, матеріально-відповідальними особами, рахунками, субрахунками, товарними групами, номенклатурним номерам і цінами);
 • Підсистема дозволяє ставити на облік одну й ту ж номенклатурну позицію по декільком цінам, при цьому можна отримати відомості про наявність та рух матеріальних цінностей як за всіма цінами, так і за кожною ціною окремо;
 • У процесі реалізації система дозволяє в одну видаткову накладну включати як товари, так і матеріали, і формує відповідні проведення;
 • Є можливість формувати прайс-листи для торгових організацій на будь-яку дату;
 • Забезпечується формування різних накладних та інших документів.
 • Є наступні можливості формування облікової ціни при введенні прибуткових накладних:
  • облікова ціна дорівнює фактурній;
  • облікова ціна дорівнює фактурній ціні з додаванням накладних (транспортних) витрат.
 • Є наступні можливості формування відпускної ціни у видаткових документах:
  • вибір ціни з прайс-листа (прейскуранта);
  • формування відпускної ціни як відсотка до облікової ціною;
  • вказівка відпускної ціни вручну.
 • Підсистема забезпечує наступні можливості вибору облікової ціни при списанні облікової вартості ТМЦ в процесі реалізації:
  • списання за максимальною обліковою ціною;
  • списання за мінімальною обліковою ціною;
  • списання за ціною вибраною вручну зі списку облікових цін;
  • списання за середньою ціною за період;
  • списання за середньою ціною на поточний момент;
  • списання з відстрочкою вказівки облікової ціни "на потім".
 • Підсистема дає можливість отримувати залишки по складу і залишки з урахуванням виписаних рахунків фактур, здійснює резервування товарів у процесі введення рахунків-фактур і накладних;
 • При будь-якій послідовності введення документів підсистема дає можливість отримувати залишки на будь-який момент часу;
 • Підсистема дозволяє автоматично враховувати в ціні накладні витрати на партію товару, при цьому вихідна ціна завжди може бути відновлена ​​в разі потреби;
 • Є можливість пошуку проведень, зроблених за конкретною накладною, і пошук накладної, за якою проводки були створені;
 • Формується відомість відповідності руху матеріальних цінностей в кількісному і сумовому вираженні, що дозволяє забезпечити повну відповідність даних кількісного і сумового обліку;
 • Відсутні обмеження на кількість записів у первинних документах (накладних, рахунках-фактурах тощо).

Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми і АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, сконтактувавши з нами.

Зведення бухгалтерського балансу

Підсистема "Зведення бухгалтерського балансу" є центральною частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс". Підсистема призначена, перш за все, для роботи з проведеннями й залишками за рахунками, а також формування різних форм бухгалтерської звітності. Інформаційну основу підсистеми "Зведення бухгалтерського балансу" складають бухгалтерські проведення, які формуються як засобами даної підсистеми, так і засобами інших підсистем програми "ДЕБЕТ Плюс". Проведення потрапляють в систему різними способами:

 • при ручному введенні - у вигляді окремих проведень,
 • за допомогою типових господарських операцій - при проведенні первинних документів.

Після того, як введені проведення і залишки, система може розраховувати й виводити на екран та на друк наступні вихідні документи:

 • журнали-ордера і відомості до них,
 • різні виписки по рахунках,
 • оборотні відомості по рахунках,
 • головна книга,
 • оборотний баланс,
 • звітний баланс підприємства,
 • різні форми звітності до податкової інспекції.

При цьому гарантується, що всі ці документи будуть узгодженими між собою, оскільки вони базуються на одній і тій же інформації, яка лише по-різному групується. При перегляді вихідних документів на екрані є можливість за допомогою контекстного меню розкрити обороти і знайти документ, що породив проведення. Налаштування входження рахунків в журнали-ордери проводиться інтерактивно через інтерфейс користувача. Аналогічно, бухгалтер має можливість налаштовувати включення рахунків в рядки звітного балансу самостійно, без допомоги програміста. Розвинута підсистема генерації звітів дозволяє одержувати вихідні документи в різних форматах:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • ASCII текст
 • XML

Є можливість експорту даних в наступні формати:

 • . dbf
 • . mdb
 • XML
 • при наявності драйвера ODBC - в будь-який формат.

Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми і АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, звернувшись до нас.

Адміністратор комплексу

Підсистема "Адміністратор комплексу" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс" . Підсистема призначена для налаштування комплексу в цілому та управління багатокористувацької системою. Налаштування комплексу забезпечує можливість вказівки шляхів до основних і допоміжних файлів системи, зазначення ​​атрибутів поточної організації, модифікацію даних при переході до наступної версії системи і ряд аналогічних дій загальносистемного характеру. Управління багатокористувацької системою можливо лише при покупці мережевої версії програми і передбачає реєстрацію, встановлення повноважень користувачів, протоколювання їхніх дій та цілу низку аналогічних операцій з управління введенням і обробкою інформації системою. Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми й АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, сконтактувавши з нами .

Для детального ознайомлення з функціональними можливостями програми оберіть зі списку нижче підсистему, яка вас цікавить.