Структура системи "ДЕБЕТ Плюс"

Загальні відомості про бухгалтерську програму

Система управління підприємством "ДЕБЕТ Плюс" має модульну структуру, що дає можливість замовнику підібрати оптимальний комплект поставки, з функціональністю, що відповідає потребам підприємства.

Інформація в програмі зберігається у вигляді документів. Всю інформацію можна умовно поділити на первинну (первинні документи, початкові залишки, проведення та довідники), розрахункову (вихідні документи) і керуючу (параметри системи).

Крім того, інформацію можна класифікувати за сферою дії:

Облік основних засобів

Підсистема "Облік основних засобів" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс".

Підсистема "Облік основних засобів" призначена для автоматизації обліку наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів, а також для нарахування амортизації.

У підсистемі ведуться такі первинні документи:

  • Акт приймання основного засобу в експлуатацію;
  • Інвентарна картка основного засобу;
  • Акт ліквідації основного засобу.

Система надає можливість:

Облік касових операцій

Підсистема "Облік касових операцій" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс"

Підсистема призначена для автоматизації обробки інформації про рух грошових коштів в касі підприємства і дозволяє оформляти такі види документів:

  • прибуткові касові ордери;
  • видаткові касові ордери;
  • авансові звіти;
  • відомості на виплату та перерахування грошових коштів.

На основі введеної інформації система дозволяє формувати наступні вихідні документи:

Облік заробітної плати

Підсистема «Облік заробітної плати» є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс" і призначена для автоматизації кадрового обліку на підприємстві, нарахування заробітної плати та одержання відповідної звітності для бухгалтерського та податкового обліку.

Облік банківських операцій

Підсистема "Облік банківських операцій" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс".

Підсистема призначена для автоматизації обробки бухгалтерської інформації по розрахункових рахунках...

Облік ТМЦ

Підсистема "Облік товарно-матеріальних цінностей" (облік ТМЦ) є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс" і може працювати як автономно, так і у складі комплексу.

Зведення бухгалтерського балансу

Підсистема "Зведення бухгалтерського балансу" є центральною частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс".

Підсистема призначена, перш за все, для роботи з проведеннями й залишками за рахунками, а також формування різних форм бухгалтерської звітності.

Інформаційну основу підсистеми "Зведення бухгалтерського балансу" складають бухгалтерські проведення, які формуються як засобами даної підсистеми, так і засобами інших підсистем програми "ДЕБЕТ Плюс". Проведення потрапляють в систему різними способами:

Адміністратор комплексу

Підсистема "Адміністратор комплексу" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс" .

Підсистема призначена для налаштування комплексу в цілому та управління багатокористувацької системою.

Підписатися на RSS - Структура системи "ДЕБЕТ Плюс"