Зведення бухгалтерського балансу

Підсистема "Зведення бухгалтерського балансу" є центральною частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс".

Підсистема призначена, перш за все, для роботи з проведеннями й залишками за рахунками, а також формування різних форм бухгалтерської звітності.

Інформаційну основу підсистеми "Зведення бухгалтерського балансу" складають бухгалтерські проведення, які формуються як засобами даної підсистеми, так і засобами інших підсистем програми "ДЕБЕТ Плюс". Проведення потрапляють в систему різними способами:

 • при ручному введенні - у вигляді окремих проведень,
 • за допомогою типових господарських операцій - при проведенні первинних документів.

Після того, як введені проведення і залишки, система може розраховувати й виводити на екран та на друк наступні вихідні документи:

 • журнали-ордера і відомості до них,
 • різні виписки по рахунках,
 • оборотні відомості по рахунках,
 • головна книга,
 • оборотний баланс,
 • звітний баланс підприємства,
 • різні форми звітності до податкової інспекції.

При цьому гарантується, що всі ці документи будуть узгодженими між собою, оскільки вони базуються на одній і тій же інформації, яка лише по-різному групується.

При перегляді вихідних документів на екрані є можливість за допомогою контекстного меню розкрити обороти і знайти документ, що породив проведення.

Налаштування входження рахунків в журнали-ордери проводиться інтерактивно через інтерфейс користувача.

Аналогічно, бухгалтер має можливість налаштовувати включення рахунків в рядки звітного балансу самостійно, без допомоги програміста.

Розвинута підсистема генерації звітів дозволяє одержувати вихідні документи в різних форматах:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • ASCII текст
 • XML

Є можливість експорту даних в наступні формати:

 • . dbf
 • . mdb
 • XML
 • при наявності драйвера ODBC - в будь-який формат.

Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми і АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, звернувшись до нас.