Новини

ОБЛІК БАТЬКІВСЬКОЇ ПЛАТИ ЗАСОБАМИ ПЗ «ДЕБЕТ ПЛЮС»

Однією з найбільш трудомістких ділянок обліку для бухгалтерів дошкільних дитячих навчальних закладів є облік батьківської плати. Наразі для більшості ДНЗ України вартість одного дня батьківської плати встановлюється відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування і батьками нараховуються суми з врахуванням відвідування дитиною навчального закладу та з врахуванням індивідуальних пільг.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

діти

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

діти

Для спрощення ведення обліку батьківської плати на ринку українських іт-технологій створено не один програмний продукт, що дозволяє автоматизувати цю ділянку та полегшити відображення нарахувань. Одним з представників такого програмного забезпечення виступає компанія «Дебет Плюс», яка пропонує готове галузеве рішення для закладів дошкільної освіти.

Статична інформація, що використовується для відображення нарахувань, вноситься у відповідні довідники, що реалізовані у програмному продукті. Найголовнішим з них є довідник «Учні», в якому зазначаються такі дані:

- ПІБ дитини;

- назва освітнього закладу, в якому вона навчається;

- група, до якої належить дитина;

- розмір плати, який має бути сплачений за відповідну послугу (перебування дитини в садочку, харчування) з вказанням відповідної дати (періоду);

- наявність пільг.

Функціонал програми дає змогу масово проставляти або змінювати необхідні користувачу дані, наприклад: послугу, місце навчання, і це дає змогу спростити відображення інформації, наприклад, при переведенні дітей до іншої групи садочка.

Ще одним важливим довідником є довідник «Пільги», в якому автоматично заповнена інформація про категорії дітей, з яких утримується часткова оплата за послугу або не утримується взагалі:
               - діти-сироти;

               - діти-інваліди;

               - діти з малозабезпечених сімей;

               - діти осіб, які потерпіли під час аварії на ЧАЕС;

               - діти з багатодітних сімей;

               - діти учасників АТО тощо.

Відповідний довідник «Пільговики» відображає інформацію, до якої саме категорії належить конкретна дитина (у випадку, якщо вона підпадає під одну з вищезазначених категорій).

На основі зазначених у програмі даних про групи та дітей у них, виконується формування табеля відвідування. Інформація відображається автоматично – масово по кожній групі. При необхідності, також можна скоригувати дані, вказавши потрібну кількість днів, які дитина відвідувала садок.

При наявності внесеного табеля відвідування у програмі формується «Відомість з нарахування батьківської плати». Документ заповнюється в один клік, суми рядків створюються за допомогою математичного розрахунку: вартість одного дня відвідування множиться на кількість днів відвідування, з урахуванням наявності пільг по кожній дитині. На основі цього документа у програмі є змога роздрукувати квитанцію на оплату за списком дітей, по яких були внесені нарахування за період.

У випадку зміни групи програма дає змогу автоматично перенести залишки за кожною особою на нову групу шляхом створення відповідної відомості.

Надходження коштів як батьківська плата за послуги на рахунок установи відображається у платіжних інструкціях: перемістивши виписку у відповідну папку, бухгалтер отримає необхідне відображення в обліку за цією господарською операцією.

Результати нарахувань є змога проаналізувати, сформувавши обороти за субрахунком 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів», а також функціоналом програми передбачена можливість формування меморіального ордера №15 «Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей».

діти

Дізнатися більше про функціональні можливості програмного забезпечення ви маєте змогу, сконтактувавши з нами за відповідними номерами, або на сайті компанії debet.com.ua

 

«Дебет Плюс» — це програмний продукт, розроблений в Україні і для України.