Зарахування на баланс ОЗ та МНМА при приєднанні іншої організації

Додано можливість зараховувати на баланс основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи в результаті приєднання іншої організації з використанням рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Додано окремі папки в модулі «Облік малоцінних необоротних матеріальних активів» та «Облік основних засобів у закладах охорони здоров’я» для відображення операцій щодо зарахування на баланс основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів у результаті приєднання іншої організації. Після збереження такого документа, крім зарахування на баланс, формується додаткове проведення, а саме відображення цільового надходження з використанням рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» або рахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи».

Галузь: Заклади охорони здоров’я (КНП)