Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 08.11.2023 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • Додано довідник податкових призначень податку на додану вартість.
 • Додана можливість ведення документів руху ТМЦ за кількома ставками ПДВ в одному документів.
 • Додано документ «Рахунок на оплату від постачальника (SFIN)».
 • Додано документ «Додаткові витрати з придбання ТМЦ (OC60)».
 • Додано документ «Додаткові витрати ВМД (імпорт) (OC70)».
 • Додано документ «Зміна податкового призначення ТМЦ (PM40)».
 • Додано документ «Встановлення коефіцієнту використання в оподатковуваних операціях (PDVKOEF)».
 • Додано параметр «Редагувати «Податкове призначення» для папки документів «Переведення в іншу номенклатурну групу (NM)».
 • Додано можливість створення документа «Податкова накладна отримана (NN)» з документа прибуткування (PN).
 • Додано перевірку кількості номенклатури з залишками кількості по договору при масовому додаванні в документ «Прибуткування (PN)».
 • Додано можливість списання ТМЦ за усіма підрозділами та за усіма матеріально відповідальними особами в документі «Готова продукція (GP)».
 • У документі «Прибуткування ТМЦ (PN)» додано можливість вказувати нову дату закінчення використання для матеріальних цінностей, які ведуться за оприбуткуванням.
 • Доопрацьовано редагування та обробку розширень для видів «Документ з журналу реєстрації» та «Договір».
 • Доопрацьовано процедуру розрахунку звіту «Обороти та залишки за аналітикою» з групуванням по рахунках чи субрахунках.