«Дебет Плюс» — програма для бюджетних та державних установ України

Конфігурація «Комплексний облік для бюджетних установ України»

програми «Дебет Плюс» призначена для організації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку установами та організаціями, що перебувають на державному фінансуванні. Це програма:

 • для одержувачів коштів бюджету;
 • для розпорядників та головних розпорядників коштів бюджету;
 • для органів місцевого самоврядування;
 • для інших бюджетних установ та організацій, що ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 1203 від 31.12.2013 р.

«Дебет Плюс» — це програмний продукт,
розроблений в Україні і для України.

Ви отримуєте потужний програмний комплекс, що складається з таких підсистем:

Облік кадрів та заробітної плати

 • створення тарифікації;
 • призначення різних видів доплат та утримань – як відсоткових, так і сумових;
 • автоматичний розрахунок сум відпускних та лікарняних після занесення наказу;
 • преміювання медичного персоналу;
 • автоматична доплата до мінімальної зарплати та надання пільги з ПДФО;
 • відстеження суми заборгованості по виплаті нарахованої заробітної плати та лікарняних за рахунок ФСС з ТВП;
 • розрахунок нарахувань та утримань у розрізі різних джерел фінансування (загальний та спеціальний фонди);
 • створення та експорт у банк платіжної відомості на виплату заробітної плати;
 • автоматичне формування та запис на електронні носії «Заяви-розрахунку на відшкодування лікарняних»;
 • формування «Довідки про середню заробітну плату» в різних формах.

Облік запасів та матеріальних цінностей

 • облік запасів ведеться у кількісному та сумовому вимірах;
 • залишки цінностей обліковуються в розрізі підрозділів (департаментів, відділів тощо), матеріально-відповідальних осіб, рахунків обліку, КЕКВ, джерел фінансування (загальний, спеціальний фонди), програм КПК.

Облік продуктів харчування

 • облік придбання, переміщення та списання продуктів харчування;
 • безоплатне надходження продуктів харчування;
 • формування меморіальних ордерів № 11 та № 12 по продуктах харчування;
 • формування звітів по використанню продуктів харчування;
 • створення рецептів на виготовлення страв.

Облік матеріалів медичного призначення

 • за виробниками препаратів;
 • за свідоцтвом про державну реєстрацію препарату;
 • згідно з наказом МОЗ України.

Облік основних засобів

 • створення актів введення в експлуатацію та актів ліквідації основних засобів;
 • формування інвентарних карток;
 • доступна історія внутрішніх переміщень, капітальних та поточних ремонтів, змін вартості ОЗ;
 • нарахування зносу основних засобів у відповідності до вітчизняного законодавства;
 • можливість формування обігової відомості по ОЗ та інвентаризаційного опису;
 • автоматичне формування м/о № 9, № 17.

Облік банківських операцій

 • внесення договорів купівлі-продажу чи наданих послуг з подальшою можливістю їх експорту в Е-Дату;
 • створення юридичних та фінансових зобов’язань та реєстрів зобов’язань;
 • створення платіжних доручень з можливістю експорту документів до СДО чи створення транспортного файлу для Казначейства;
 • формування звіту за договорами;
 • відслідковування залишків несплаченої суми коштів за взятими згідно договору зобов’язаннями;
 • імпорт виписок з системи «Клієнт банк», СДО;
 • формування м/о № 2, № 3.

Облік касових операцій

 • прибутковий касовий ордер;
 • видатковий касовий ордер;
 • авансовий звіт;
 • платіжна відомість;
 • сторінка касової книги;
 • журнал реєстрації касових документів;
 • картки аналітичного обліку касових видатків;
 • м/о № 1.

Бюджетні зобов'язання

 • фінансове планування;
 • формування казначейської звітності (кошториси, довідки про зміни до кошторису, розрахунки до кошторису, план асигнувань, зведення показників спеціального фонду та інші);
 • формування бюджетної та фінансової звітності в електронному вигляді з подальшою можливістю експорту на магнітні носії.

Облік операцій з оренди майна

 • облік договорів з оренди майна;
 • автоматичний щомісячний розрахунок орендної плати за державне майно відповідно методики, затвердженої Постановою КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786;
 • автоматичне щомісячне створення комплекту документів з оренди: рахунок-фактура, накладна на реалізацію послуг оренди, акт здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг);
 • звіт по договорах оренди.

Облік відшкодування витрат на утримання

 • облік договорів з відшкодування витрат на утримання;
 • автоматичний щомісячний розподіл витрат на утримання відповідно до характеристик об’єктів оренди (загальна площа, опалювальна площа, площа місць загального користування, фактично спожиті обсяги води та енергоносіїв за показниками приладів обліку тощо);
 • автоматичне щомісячне створення комплекту документів з відшкодування витрат: рахунок-фактура, акт здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг);
 • звіт по відшкодуванню витрат на утримання.

Облік батьківської плати

 • нарахування батьківської плати;
 • формування квитанцій на оплату;
 • зарахування суми батьківської плати на реєстраційний рахунок;
 • формування м/о № 15.

Облік витрат автомобільного парку

 • ведеться довідник автомобілів;
 • для кожного автомобіля заносяться норми списання палива («літня», «зимова», на роботу спецобладнання тощо);
 • на підставі занесених шляхових листів автоматично розраховується кількість палива для списання за нормою;
 • за потреби автоматично розраховується сума заробітної плати водіїв.

Тобто всі розділи бухгалтерського, податкового й оперативного обліку в єдиному комплексі!

Програма Дебет Плюс дозволяє, зокрема, формувати такі форми звітності:

 • меморіальні ордери,
 • журнал-головна,
 • картка аналітичного обліку касових видатків,
 • картка аналітичного обліку фактичних видатків,
 • оборотно-сальдові відомості за рахунками,
 • тощо.

Вартість програми «Дебет Плюс» залежить від комплектації та кількості робочих місць. Уточнюйте інформацію у наших менеджерів за телефонами.