Дебет Плюс - програма для бюджетних та державних установ України

Конфігурація «Комплексний облік для бюджетних установ України» програми Дебет Плюс призначена для організації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку установами та організаціями, що перебувають на державному фінансуванні. Це програма:

 • для одержувачів коштів бюджету,
 • для розпорядників та головних розпорядників коштів бюджету,
 • для органів місцевого самоврядування,
 • для інших бюджетних установ та організацій, що ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 1203 від 31.12.2013 р.

Дебет Плюс - це українська програма для автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку державними та бюджетними установами.
Ви отримуєте потужний програмний комплекс, що складається з наступних підсистем:

 • Облік кадрів та заробітної плати
 • Облік запасів та матеріальних цінностей
 • Облік банківських та касових операцій
 • Облік основних засобів
 • Облік розрахунків за податками та обов’язковими платежами
 • Формування звітності в електронному вигляді
 • Облік витрат автомобільного парку
 • Облік підсобних господарств та тракторного парку

тобто, всі розділи бухгалтерського, податкового й оперативного обліку в єдиному комплексі!

Програма Дебет Плюс дозволяє, зокрема, формувати такі форми звітності:

 • меморіальні ордери,
 • журнал-головна,
 • картка аналітичного обліку касових видатків,
 • картка аналітичного обліку фактичних видатків,
 • обігово-сальдові відомості по рахунках,
 • тощо.

Вартість програми «Дебет Плюс» наведена в розділі «Ціни» нашого сайту.