Новини

НАБУВ ЧИННОСТІ ЗАКОН №3494-ІХ: ЩО ЗМІНИЛОСЬ?

З 24 грудня 2023 року у дію вступили нові законодавчі зміни щодо надання та використання відпусток. Закон України №3494 вносить зміни до:

- Кодексу законів про працю України (КЗпП),

- Закону України «Про відпустки»,

- Закону України «Про організацію трудових відносин під час воєнного стану»,

- Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,

- Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

- Закону України «Про освіту».

 

Що змінилось?

1. Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Законом були внесені уточнення до механізму нарахування:

-  може бути надана не пізніше 3 місяців з дня народження дитини;

- якщо цією відпусткою хоче скористатися батько дитини, що не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, її надання має бути виконане на основі заяви матері дитини та свідоцтва про народження дитини, в якому чоловік зазначений як батько;

- відпусткою може скористатись інша особа, що є повнолітньою,  виступає родичем одинокої матері (одинокого батька) та фактично здійснює догляд за дитиною.

 

фото

2. Зміни для мобілізованих:

- працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, за їх бажанням та на підставі заяви виплачуватиметься грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

- заява має бути подана не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу;

- Захисники та Захисниці України, які звільнятимуться з військової служби у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації зможуть піти у відпустку тривалістю до 60 календарних днів, які увійдуть до страхового стажу.

 

3. Відпустка за власний рахунок:

- максимальний строк відпустки без збереження заробітної плати, яка може надаватися працівнику за сімейними обставинами, був змінений з 15 календарних днів до 30;

- на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати без обмеження, як раніше, строку 30 днями - надалі тривалість такої відпустки визначається угодою сторін. Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

 

4. Розширення прав на відмову у наданні відпусток.

Якщо раніше роботодавець мав право на час воєнного стану відмовляти у відпустці (окрім догляду за дитиною до трьох років та у зв'язку із вагітністю та пологами) співробітникам, що задіяні до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, то тепер цей перелік розширено. З  24 грудня 2023 року під цю категорію також підпадають особи, що залучені до робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

 

5. Основна щорічна відпустка тривалістю понад 24 дні.

З дати прийняття закону діє нова норма, що дозволяє невикористані дні відпустки, що становить більше 24 календарних днів, за рішенням роботодавця надавати працівникові без збереження заробітної плати. 

фото

 

6. Зміни для педагогів-військовослужбовців.

Середній заробіток для мобілізованих працівників зберігався до 19 липня 2022 року, після чого ця норма була скасована. Винятком залишались педагогічні та науково-педагогічні працівники. Починаючи з 24 грудня 2023 року за цією категорією військовослужбовців також більше не буде зберігатися середній заробіток.

фото

 

7. Відпустка від профспілки.

  На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, продовжуватиме надаватись додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів, проте тепер не за рахунок роботодавця, а з компенсацією середньої заробітної плати за рахунок профспілкової організації, за рішенням якої працівник направлений на профспілкове навчання.

 

8. Переноси вихідних та святкових.

Зміни до ст.67 КЗпП передбачають, що перенесення вихідних та робочих днів тепер визначатиметься трудовим та/або колективним договором, без рекомендацій уряду. 

Перенесення вихідних та робочих днів, крім випадків, встановлених КЗпП, визначається трудовим та/або колективним договором.  У разі відсутності відповідного положення у трудовому та/або колективному договорі перенесення вихідних та робочих днів здійснюється за наказом (розпорядженням) роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілкової організації – з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників.