Новини

ОБЛІК ТВАРИННИЦТВА В АГРОСЕКТОРІ ЗАСОБАМИ ПЗ «ДЕБЕТ ПЛЮС»

Сільське господарство - це один з найважливіших секторів економіки будь-якої держави. Виділити одну з галузей за значимістю дуже складно, але тваринництво є одним з найбільш великих сегментів сільського господарства України. Цей напрямок агросектору представлений такими підвидами, як:

- скотарство;

- вівчарство;

- козівництво;

- конярство;

- свинарство;

- кролівництво;

- бджільництво;

- птахівництво.

КОРІВКА

Тому облік тваринництва для організацій, які спеціалізуються на розведенні і відгодівлі тварин для різних цілей: м'ясного і молочного виробництва, племінного розведення  є важливою і відповідальною частиною.

Перед кожною компанією, яка веде племінний облік або облік в молочному тваринництві, стоїть таке завдання як своєчасний облік кормів у тваринництві, прибуткування приплодів та привісів, відображення в обліку готової продукції, реалізації вирощеної худоби, здача галузевої звітності.

ягня

Компанією "Дебет Плюс" передбачені особливості обліку тваринництва для агросфери з урахуванням необхідної специфіки даної ділянки обліку. Функціонал програмного продукту дає змогу відображати:

- прибуткування приплоду;

- прибуткування привісів;

- прибуткування готової продукції тваринництва (молоко, яйця, мед);

- забій та переробка худоби;

- переведення поточних біологічних активів до основного стада;

- облік довгострокових біологічних активів;

- ведення карток номенклатур в розрізі основної та додаткової одиниць виміру (наприклад, кг. та голови.);

- реалізація продукції тваринництва (за готівку, безготівково, вітчизняним та іноземним покупцям);

- формування внутрішньої звітності для перевірки залишків та руху в розрізі кожної номенклатури;

- вибірка для формування Звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг, місячна).

Окрім того, програмний продукт дозволяє автоматизувати стандартні ділянки обліку:

- заробітна плата та кадровий облік;

- банківські та касові операції;

- розрахунки з дебіторами та кредиторами;

- розрахунки з підзвітними особами;

- валютні операції;

- ТМЦ і склад;

- основні засоби.

мед

Програма містить готові налаштування для різних господарських операцій сільськогосподарського підприємства, і дає змогу бухгалтеру значно спростити ведення обліку, автоматизувавши свої поточні дії. Кожен первинний документ або звіт є змога роздрукувати, а звітність, яка подається до контролюючого органу, вивантажується у необхідному для передачі форматі. Програма інтегрована до основних електронних ресурсів, які використовуються для передачі звітності: М.Е.Dос, соната, електронний кабінет платника, клієнт-банки, електронний кабінет ПФУ тощо.

«Дебет Плюс» — це програмний продукт, розроблений в Україні і для України.

Детальніше про програму «Дебет Плюс» читайте на сайті https://debet.com.ua

або зверніться за телефонами й отримайте відповіді на всі ваші запитання:

067-625-50-57

096-773-23-27

067-346-59-81