Новини

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТАРИФІКАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ПЗ «ДЕБЕТ ПЛЮС»

Галузевою особливістю для обліку у бюджетних установах виступає тарифікація педагогічних працівників.

Її проводить тарифікаційна комісія, створена наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу (далі — ЗНЗ). До складу тарифікаційної комісії, як правило, залучають заступників директора з навчально-виховної (навчальної) роботи, бухгалтера (за наявності) та представника профспілкового комітету. Очолює комісію керівник ЗНЗ.

фото

Для повноцінної роботи тарифікаційної комісії потрібно мати відповідні документи. Їх склад залежить від типу ЗНЗ та інших чинників. Проте можна виділити такі загальні типи документів:

1. Протокол профспілкового комітету про погодження розподілу годин педагогічного навантаження.

2. Протокол спільного засідання педагогічної ради і ради про розподіл годин варіативної складової.

3. Накази про: призначення класних керівників, встановлення доплати за перевірку зошитів, встановлення доплати за завідування навчальними кабінетами, про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів тощо.

4. Заяви: вчителів початкових класів про передачу годин фахівцям; вчителів про згоду працювати на неповне тижневе навантаження.

5. Робочий навчальний план, розроблений на підставі Типових навчальних планів, затверджених відповідними наказами МОН.

6. Індивідуальні робочі навчальні плани для організації індивідуального навчання.

7. Особові справи педагогічних працівників (для визначення освіти, педагогічного стажу та кваліфікаційної категорії педпрацівників).

 

школа

У ході тарифікації між педагогічними та іншими працівниками, які здійснюватимуть викладацьку роботу, розподіляється тижневе навантаження, встановлюються доплати, надбавки, підвищення. 

Розподіл педагогічного навантаження проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних працівників, мережі класів, груп і гуртків на підставі навчального плану закладу. При цьому слід дотримуватися такого порядку розподілу навчального навантаження:

1) педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше від тарифної ставки, установлюється тільки за його згодою;

2) перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням норм ст. 32 КЗпП;

3) обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується;

4) установлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується педагогічному працівнику щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Зміна її розміру може відбутися у таких випадках:

1) зміни розміру посадового окладу;

2) здобуття освіти або відновлення документів про освіту;

3) отримання кваліфікаційної категорії за підсумками атестації;

4) присвоєння педагогічних звань, які дають право на встановлення підвищення тарифних ставок, посадових окладів;

5) одержання вченого, наукового ступеня або присвоєння почесних звань України, які дають право на встановлення відповідних надбавок;

6) збільшення стажу педагогічної роботи для встановлення надбавки за вислугу років;

7) встановлення або зняття інших доплат та надбавок, перерозподілу педагогічного навантаження.

У цих випадках керівником ЗНЗ видається наказ про встановлення доплат, надбавок тощо.

Результати тарифікації оформляються у вигляді тарифікаційних списків, які складають за встановленою формою. Для вчителів та інших працівників шкіл форма тарифікаційного списку наведена у додатку 1 до Інструкції №102.

У тарифікаційний список включаються усі педагогічні працівники навчального закладу, з якими оформлені трудові відносини, у тому числі:

— директора та їх заступники;

— сумісники;

— особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років;

— вакантні посади (вакантні посади включаються з установленням середніх окладів, визначених за Єдиною тарифною сіткою для відповідних категорій працівників).

Також у тарифікаційний список включаються інші працівники (лаборанти, методисти, педагоги — організатори, бібліотекарі тощо), які ведуть викладацьку роботу.

Якщо один учитель викладає декілька дисциплін, то обсяг навчального навантаження у тарифікаційному списку відображається в розрізі кожного предмета.

Тарифікаційний список є основним документом для розрахунку фонду оплати праці педагогічних працівників. Найменування посад у тарифікаційному списку повинно повністю відповідати найменуванню посад, затверджених у штатному розписі.

 

фото

Програмним забезпеченням «Дебет Плюс» передбачений окремий модуль, що має назву «Тарифікація» та повністю налаштований під потреби закладів освіти. Робота економіста або особи, яка буде здійснювати заповнення інформації по установі, починається з заповнення організаційної структури та внесення назв підрозділів та підпорядкованих відділів. На основі цього переліку в подальшому виконується формування тарифікаційного списку організації, де зазначається:

- ПІБ співробітника;

- посада;

- норма часу, за якою працює особа;

- категорія;

- підстава для обліку стажу;

- тарифний розряд;

- місячна ставка;

- розподіл годин навантаження;

- всі доплати та надбавки співробітника.

Після збереження документа тарифікації функціоналом програми реалізована можливість автоматичного перенесення даних до обліку заробітної плати, в результаті чого бухгалтер, що працює з ділянкою оплати праці, звільняється від необхідності виконувати ручні редагування даних: призначати співробітників, переводити, звільняти їх, вносити накази на доплати.

Програмний продукт також дає змогу виконувати відміну внесених дій та редагування результатів заповнення тарифікації у випадку необхідності виправлень та коригувань.

Для відображення загального тарифікаційного списку по установі передбачено звіт та друковані форми, що можуть бути налаштовані під вимоги конкретного користувача.

 

«Дебет Плюс» — це програмний продукт, розроблений в Україні і для України.

Детальніше про програму «Дебет Плюс» читайте на сайті https://debet.com.ua

або зверніться за телефонами й отримайте відповіді на всі ваші запитання:

067-625-50-57

096-773-23-27

067-346-59-81