Новини

Робоча зустріч з науково-педагогічним колективом Економічного факультету НУБіП України: нові віхи плідної співпраці

Одним з вагомих напрямків діяльності компанії «Дебет Плюс» на сьогодні є співпраця із закладами вищої та фахової передвищої освіти України, адже саме використання в освітньому процесі автоматизованих інформаційних систем має важливе значення для покращення базових інформаційно-комунікаційних компетенцій здобувачів освіти, що вирішили пов’язати своє майбутнє з обліком та аудитом. Це дозволяє зробити навчання більш наочними та відчути на практиці майбутню професію.

Співпраця з НУБіП України

  У рамках укладеного Меморандуму про співпрацю між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та компанією «Дебет Плюс» 20 вересня 2023 року відбулася робоча зустріч представників зацікавлених осіб. Від компанії розробника до економічного факультету завітали: директор з маркетингу Сергій МОЗГОВИЙ, модератор компанії д.е.н., професор Володимир ОСМЯТЧЕНКО, головний економіст відділу кон’юнктурних опитувань та звітності НБУ Андрій ГРАБАРЄВ. Учасниками робочої зустрічі стали представники від кафедри статистики та економічного аналізу, кафедри обліку та оподаткування та кафедри банківської справи та страхування.

Співпраця з НУБіП України

У процесі обговорення представниками компанії «Дебет Плюс» було презентовано функціонал програмного продукту для автоматизації бухгалтерського, оперативного та фінансового обліку, а також – умови участі закладів вищої освіти у навчальних проєктах, що реалізовані на сьогодні. Також були озвучені майбутні плани для більш плідної та тісної співпраці.

Співпраця з НУБіП України

Декан економічного факультету, д.е.н., професор Анатолій ДІБРОВА, висловив думку, що така співпраця піде на користь як компанії, так і науково-педагогічним працівникам та студентам закладу.

Джерело: сайт Національного університету біоресурсів і природокористування України