Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 06.09.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Реалізовано експорт-імпорт налаштувань рядків балансу, меморіальних ордерів та закриваючих проведень.

Облік заробітної плати

 • Звіт ЄСВ
  • До штатного розкладу додано нове поле «Документ-підстава», яке в таблиці 5 звіту ЄСВ використовується для зазначення документа-підстави про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин та переведення на іншу посаду. Старе поле «Підстава» перейменовано на «Підстава для надання інвалідності».
  • Додано нові довідники аналітики: «Класифікатор професій» №222 та довідник «Військові звання» №240.
  • У довідник посад додано розширення «Класифікатор професій». У ньому необхідно для кожної посаді встановити відповідний запис з довідника «Класифікатор професій».
  • Додано нові поля в таблицю 5 звіту ЄСВ та реалізовано новий формат експорту цієї таблиці.
 • В особових рахунках додана можливість відслідковування виплати та заборгованості по лікарняних листах за рахунок соцстраху та нещасних випадків.
 • Для коефіцієнтів по відпускних додана можливість вказувати до 10-ти знаків після коми.
 • Удосконалено розрахунок розрахунково-платіжної відомості. Виправлені задвоєння рядків, днів, годин та сум, а також відкореговано відображення працівників у належних підрозділах.
 • Додано новий наказ та процедуру розрахунку матеріальної допомоги по середньому заробітку, а також формування статистики без включення до неї видів оплат, що розраховуються по середньому.
 • Виправлено розрахунок вислуги років, якщо на один табельний номер в штатному розкладі заведено більше одного запису.
 • У «Зведення» – «Зведення по полю ОР за період» додана умова вибірки за кодом організації.
 • Внесено зміни в рознесення по рахунках. Відтепер, коли працівник прийнятий першим числом місяця і відпрацював повний місяць, донарахування ЄСВ до рівня мінімальної зарплати буде проводитися і розноситися по рахунках, у іншому випадку донарахування ЄСВ проводитись не буде.
 • Виправлено ситуацію, коли при встановленому параметрі «Вказувати норму часу в штатному розкладі» та відсутності норми в штатному розкладі, не розраховувався фактичний час у табелях.
 • Виправлено помилку при перегляді наказів. Відновлено можливість перегляду наказів через пункт меню «Накази по співробітникам».
 • Виправлено задвоєння даних при розрахунку статистики часу для держобов'язків.
 • Виправлено помилку при відкритті штатного розкладу.

Облік ТМЦ

 • Виправлено функціонал копіювання в кишеню для документів «Внутрішнє переміщення». Тепер при занесенні рядків у документ «Внутрішнє переміщення» з документу «Прибуткування», що містить клас МНМА, методом «копіювання в кишеню» будуть переностись всі класи ТМЦ, а також відбуватися автоматичний розрахунок зносу.
 • У документ «Переоцінка» додана можливість змінювати класи ТМЦ (вносити новий знос) після переоцінки МНМА.
 • Внесено зміни до обігово-сальдової відомості та відомості залишків. Відновлено можливість виконувати сортування за ціною.
 • Виправлено помилку при збереженні документу «Земельні паї».
 • Виправлено формування кількісних залишків у розрізі класів ТМЦ.

Облік основних засобів

 • Виправлено помилку заповнення документа «Амортизація ОЗ».

Бюджетування

 • Доопрацьовано форму № 2-ДС.
 • Додано форму № 3-ДС.

Комунальні послуги

 • При імпорті субсидій вимкнено фільтр по даті закриття субсидій.
 • Внесено зміни до процедури імпорту субсидій з файлу соцзахисту. Видалення раніше внесених субсидій буде працювати по періоду завантаження, а не в розрізі особових рахунків.
 • Для показів лічильників збільшено розрядність до 7-ми знаків після коми.
 • Змінено друк квитанцій на оплату послуг для отримання їх у розрізі зручностей.
 • Модифіковано розрахунок послуг. Для одної послуги додана можливість ведення її в розрізі складових у вигляді зручностей.
 • Виправлено розрахунок звіту «Контроль надання субсидій» (відбирались особові рахунки, для яких різниця між нарахованою і наданою субсидіями дорівнює нулю).

Різне

 • Виправлено фільтр відбору за датою в списку «Архів папки».
 • Виправлено помилку при збереженні контрагента у довіднику контрагентів.
 • У списку схем зв'язаних документів виправлено сортування та зроблене коректне відображення двомовних назв.