Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 12.10.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Додана можливість змінювати кількість знаків після коми поля «Оклад» у штатному розкладі. За замовчуванням поле «Оклад» має 2 знаки після коми. Змінити це значення можна в: «Налаштування» → «Параметри системи» → «Облік заробітної плати» → «Штатний розклад» → «Оклад – кількість знаків після коми» та встановити необхідну точність.
 • Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних
  • Додано врахування в додатку 1.3 причин непрацездатності з кодом 2 та 4.
  • Форму друку Додатку 1 розділено на титульний лист та зворотній лист.
  • Реалізовано експорт у файл формату XML.
 • Реалізовано експорт звіту ЄСВ у форматі XML.
 • У штатному розкладі виправлено помилку при проставленні ШВВ через контекстний пункт меню.
 • Виправлено помилку формування табелів робочого часу для декількох організацій (табеля робочого часу формувалися, незважаючи на параметр «Ведення обліку по організаціях»).
 • Виправлено неточності у формі друку табеля робочого часу П5 (невірно помічалися дні, якщо в працівника є наказ на лікарняний).
 • Внесено зміни у форму друку розрахунку лікарняних. Замість посади «Директор» відтепер у формі друку буде використовуватися значення змінної організації FIRM_RUK. Налаштування виконується в «Налаштування» → «Змінні організації» → знайти рядок з назвою змінної FIRM_RUK.
 • «Статистика → Середні для лікарняних → Дані про декр. та лік.(к/дні)», при наявності відмітки «Змінювати табель по табельному номеру, а не за кодом штатного розкладу при розрахунку фактично відпрацьованого часу в режимі формування табелів» та при наявності двох табелів по одному табельному номеру, з табелів вибиратимуться дні неявки з того табеля, в якому найбільша кількість днів неявок. У разі відсутності відмітки, дні неявок по одному табельному будуть складатися разом.
 • У звіті «Статистичні дані по зарплаті» → «Розподіл працівників по розміру ЗП» додано відбір за поточною організацією.
 • Внесено зміни до списку особових рахунків. Відтепер працівник буде відображатися в тому підрозділі та з тією посадою, яка вказана в штатному розписі основною.

Облік ТМЦ

 • Виправлено помилку при редагуванні документа «Наряди на польові роботи».
 • Внесено зміни у документ «Реалізація». Виправлено помилку, що виникала під час проставлення постачальника з документу поставки ПКМ → «Сервіс» → «Проставити постачальника з поставки».
 • Внесено зміни до форми друку обігово-сальдової відомості. Відтепер на формі будуть відображатись ПІБ матеріально відповідальної особи, якщо розраховано підсумки по полю FMVO_PIB.
 • Виправлено «мінуси» при розрахунку обігово-сальдової відомості в разі, якщо паливо ведеться за оприбуткуваннями.

Облік основних засобів

 • Доопрацьовано перевірку цілісності бази даних.
 • Додана можливість масової зміни виду ОЗ. Вона виконується через Довідник ОЗ, ПКМ → «Сервіс» → «Заповнити 'Вид ОЗ' для відмічених об'єктів у довіднику».

Зміни для бюджетних організацій

 • До форми друку квитанції з нарахування батьківської плати додано колонку «Сплачено в поточному місяці».
 • Внесено виправлення до розрахунку пільг з батьківської плати.
 • Меморіальні ордери
  • Внесено зміни у формування МО № 6. Виправлено помилку, через яку формування ордера в розрізі КПК виводило лише підсумкові суми.
  • Доопрацьовано діючу форму друку МО № 14 (MEMORD14.xls). Додано поле «Назва документа» та максимально приведена до типового бланку.
  • Розроблена нова форма МО № 14-авт (MEMORD14avt.xls). Для її використання необхідно в списку МО змінити тип МО з 44 на 49 – «М/О № 14-авт (Форма зг. Наказу МФУ № 755 від 08.09.2017)». Для коректного відображення назви документу (Акт виконаних робіт, Видаткова накладна, Бухгалтерська довідка) потрібно ці назви зазделегідь проставити в скорочену назву папки документів.

Облік банківських операцій

 • Додано можливість повторного створення фінансового зобов'язання після повернення помилково перерахованих коштів.
 • У документі типу PV додано параметр папки «Вказати фінансове зобов'язання» для того, щоб можна було вирахувати суму повернення із загальної суми коштів, які були фактично сплачені за договором.
 • Додано автоматичний розрахонук суми документу (платіжне доручення за договором). Враховано суму повернення, якщо таке мало місце.

Облік касових операцій

 • У документі «Відомість» (VD) при масовому виборі рядків виконуватиметься відбір за ШВВ, якщо він був вказаний.

Комунальні послуги

 • Виправлено розрахунок середнього обсягу споживання води при знятті лічильника на повірку.
 • При імпорті субсидій у звіт по перерахунках не будуть потрапляти записи в тому разі, коли сума субсидії дорівнює 0, а також у звіт по перерахунках не будуть потрапляти «дублі», якщо в абонента є субсидія на декілька послуг.
 • Внесено зміни у імпорт пільг. При натисканні ПКМ → «Відкрити пільгу» тепер автоматично буде проставляти поле «Бюджет».
 • Виправлено помилку розрахунку сум проведень у звіті «Зведення по ОР».