Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 13.01.2023 для Debet Plus V12

 • Управління торгівлею та ТМЦ
  • Додано нову форму друку «Акт витрати насіння і садівного матеріалу. Додаток 4 (форма N ВЗСГ-4)» PZ_EX74.xls.
  • Доопрацьовано форму друку «Рахунок-фактура» SF_EX50.
  • У прайс-листах додано можливість відображати залишки.
  • Додано форму друку «Акт на списання МШП (тип.форма №МШ-8)».
 • Облік банківських операцій
  • Додано нову форму друку «Довідка про надходження у натуральній формі» PV_EX02.xls.
  • Додано умови фільтру договорів по періоду відбору, а саме:
   • дата договору припадає на період відбору;
   • період дії договору припадає на період відбору;
   • дата початку дії договору припадає на період відбору;
   • дата кінця дії договору припадає на період відбору.
 • Корпоративний облік ОЗ
  • Виправлено розрахунок зносу прямолінійним методом. Рекомендовано повторно виконати розрахунок зносу за 4 квартал 2022 року при поквартальному розрахунку, і за 2022 рік при річному нарахуванні зносу.
  • Доопрацьoвано форму друку «Інвентаризаційний опис (бюджет)» INVZKR21B.xls.
  • Доопрацьовано результуючі таблиці сервісного режиму відображення різниць сум оборотних відомостей по ОЗ, а саме:
   • Зроблено вибір полів для порівняння у вікні запиту перед формуванням результуючих таблиць;
   • Додано текстові поля з назвою підрозділу та ПІБ матеріально відповідальної особи;
   • Додано назви для вікон результуючих таблиць та колонок;
   • Додано можливість перейти до картки ОЗ з результуючої таблиці - КПМ «Перегляд картки ОЗ».
  • Додано новий вид операцій № 25 у документ виду uosex:OL «Акт ліквідації (позабаланс)».
 • Облік заробітної плати
  • Додано окремий вид премії за підсумками роботи за період визначений користувачем.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.