Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 18.01.2023 для Debet Plus V12

 • Зведення бухгалтерського балансу
  • Додано оновлену форму звіту 1-НС за 2022 рік.
  • Додано в 200-й довідник «Види діяльності та доходів» нові пакети ПМГ:
   • 50: «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»;
   • 51: «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»;
   • 52: «Комплексна реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах».
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці «Додаткові надходження ПМГ» звіту 1-НС.
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці «Додаткові доходи ПМГ» звіту 1-НС.
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці №2 «Придбання, оприбуткування ТМЦ» звіту 1-НС.
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці №4 «Доходи» звіту 1-НС в частині 4.2.4 Інше (інший операційний дохід).
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці №9 «Баланс» звіту 1-НС, додано рядки з кодами 1165.1, 1165.1.1, 1165.1.2, 1165.2 та 1165.3.
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці №10 «Рух активів в частині НА, ОЗ, капітальних інвестицій та запасів з врахуванням джерел надходжень» звіту 1-НС.
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці №12 «Вибуття НА та ТМЦ» звіту 1-НС.
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці №13 «Амортизація в дооцінці» звіту 1-НС.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.