Оновлення

Оновлення від 18.07.2022 для Debet Plus V12

 • Додано розширення заголовку та рядків «Стаття витрат» для документів NK 89, 100 та 110.

  Зведення бухгалтерського балансу

  • Доопрацьовано розрахунок таблиці 5.1 з урахуванням документів ВР.
  • Доопрацьовано розрахунок рядка «1525.2» 9-ї таблиці звіту 1-НС.
  • Доопрацьовано відображення таблиці «Додаткові надходження ПМГ» звіту 1-НС з урахуванням повернення.
  • Доопрацьовано розрахунок таблиці «Додаткові доходи ПМГ» звіту 1-НС.