Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 18.09.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • При введенні наказів про декретну відпустку додана можливість проставляти причину непрацездатності.
 • Внесено зміни до рознесення по рахунках. Якщо працівник прийнятий у попередньому місяці і в штатному розкладі вказано признак «Прийняття на роботу», але заробітна плата не нараховувалась, і нарахували в поточному місяці доплати за попередній, програма не буде робити донарахування ЄСВ до мінімальної ЗП за попередній місяць.
 • Для заяви-розрахунку на виплату лікарняних додано нові форми друку, які вводяться в дію з 01.10.2018р. згідно Порядку, затвердженого Постановою ФСС від 19.07.2018 № 12.
 • Виправлено розрахунок додаткових навантажень при формуванні табелів робочого часу.
 • До календарів додано святковий день «Католицьке Різдво».
 • Виправлено помилку про невідповідність кодів класифікаторів або професій, яка виникала при перевірці таблиці 5 у програмі Медок. Коди класифікаторів професій проставляються тепер тільки для категорій осіб 1 та 2.
 • Форма 1ДФ
  • У наказах для фізичних осіб-підприємців додано код ФОП, що дозволяє обирати ФОП з довідника контрагентів.
  • До наказів додано відображення кодів штатного розкладу.
  • У розрахунку додано перевірку на відповідність кодів штатного розкладу в наказах і особових рахунках.
 • Виправлено формування табелів робочого часу (для деяких працівників не визначалися робочі дні).
 • Виправлено розрахунок вислуги років для бюджетних організацій при зміні відсотка вислуги в середині місяця.
 • Виправлено розрахунок окладу при внесенні в табелі відпусток із готових сум.

Облік ТМЦ

 • Розроблена загальна форма друку журналів зареєстрованих документів «S1_DEC», «S2_DEC», «S7_DEC», «S8_DEC» (меню «Журнали»).
 • Виправлено помилку масового списання палива через подорожні листи.
 • У рядки документа «Переоцінка» додано поле «КЕКВ» для організацій, які ведуть облік ТМЦ у розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Внесено зміни до алгоритму виправлення від'ємних залишків.
 • У перегляд рядків при редагуванні документа «Внутрішнє переміщення» додано нове поле «Серійний номер», у якому буде відображатись серійний номер видаткового рядка номенклатури.
 • Виправлено помилку збереження запису в довіднику «Земельні ділянки».
 • Внесено зміни у картку аналітичного обліку. При розрахунку картки аналітичного обліку фактичних видатків, у графі з видатками на початок періоду тепер відображається правильна назва.
 • Внесено зміни у документ «Готова продукція». У випадку коли в заголовку документу вказана дата приходу, то вона буде проставлятись у прибутковий рядок документу, в іншому разі в цей рядок буде проставлятись дата самого документу.

Облік основних засобів

 • Доопрацьовано внутрішнє переміщення ОЗ. Врахована зміна інвентарних номерів у бюджетних організацій. Під час масового внутрішнього переміщення ОЗ дублювались записи у документі «Зміна параметрів» для об'єктів ОЗ, у яких в 2017 році змінено інвентарний номер.
 • Виправлено процедуру формування проведень при зміні параметрів ОЗ.

Облік банківських операцій

 • Додано функцію автоматичного заповнення джерел фінансування для документів типу «Платіжне доручення вихідне» та «Платіжне доручення вхідне».
 • Виправлено помилку додавання контрагента в довідник з платіжних доручень.

Облік касових операцій

 • Розроблено нову форму друку платіжної відомості (перерахування на платіжні картки) та виправлена форма ustr07.xls (не друкувався номер відомості та її призначення). Друкується в перегляді сум для перерахування (потрібно прописати в довіднику ощадних кас, вкладка «Друк»).
 • Додано можливість завантажувати фіксовану суму авансу (або процент авансу) зі штатного розпису в документ «Відомість» в режимі масового введення.
 • Змінено підхід у формуванні журналу реєстрації прибуткових і видаткових документів (ф. КО-3а) згідно листа НБУ № 50-00007/32822 від 14.06.2018 р.
 • Доопрацьовано форму КО-3 (розділено формування сум по колонках на з/п та інші цілі).

Комунальні послуги

 • Додана нова можливість: «Звірка сум субсидій з балансом».
 • Додано квитанції для друку рахунків на оплату комунальних послуг для боржників. Відбираються споживачі, які мають заборгованість із оплати за спожиті послуги. Для цих споживачів не формуються документи «Комунальні послуги», так як у цих споживачів можуть бути відключені послуги.
 • Внесено зміни у алгоритм додавання субсидій. Додано контроль по періоду, за який внесено субсидію.