Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 20.11.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Виправлено проблеми, що виникали під час розрахунку відомості аналітичного обліку.
 • Додано можливість використання довільної посади (Змінна організації FIRM_BUH) замість явно вказаної «Головний бухгалтер» у формі друку акта звірки.

Облік заробітної плати

 • До заяви-розрахунку на відшкодування лікарняних додано можливість редагування результатів розрахунку, а також відповідно до роз'яснень ФСС обмежено кількость місяців загального страхового стажу до 96.
 • Виправлено режим формування табеля робочого часу.
 • У табелях робочого часу (TB) виправлено відображення неявок (початок неявки відображався на день раніше).
 • У наказі «Доплати за тарифною ставкою» (_prk56) виправлено відображення годин.
 • Виправлено проблему, що виникала під час друку лікарняних списком.
 • Виправлено помилку, яка мала місце при масовому введенні наказів на індексацію. Проблема виникала у тому разі, якщо за одним табельним номером були накази з періодами, що перетинаються.
 • Виправлено помилку, яка могла виникнути під час збереження табеля працівника.
 • Виправлено проблему при видаленні наказів на допомогу з тимчасової непрацездатності.
 • Виправлено помилку при оновленні статистики для розрахунку по середньому.

Облік ТМЦ

 • Внесено зміни у документ «Готова продукція» (GP). Виправлено помилку, через яку при створенні документа за рецептом занулювалась ціна в основному рядку.
 • Внесено зміни у масове додавання в документ «Внутрішнє переміщення» (PM) за допомогою відомості залишків. Відтепер, якщо увімкнено параметр «Запитувати рахунок прибуткування в рядку» та у шапці документа не вказано рахунок, то у рядках документа до поля «Рахунок куди» буде записуватися той же рахунок, що і в полі «Рахунок звідки».
 • У прибуткуванні (PN) додано можливість автоматичного заповнення реквізиту «КЕКВ» (із аналітики рахунку, який вказано у заголовку документа).
 • Виправлено помилку, що виникала при створенні прайс-листа.

Зміни для бюджетних організацій

 • Внесено зміни до МО № 6. Відтепер не будуть братися до уваги залишки по КЕКВ, які не вказані у таблиці налаштування МО.
 • У параметрах форми друку змінено налаштування наскрізних рядків для коректного відображення шапки таблиці на кожному аркуші.

Облік основних засобів

 • Додано можливість перегляду картки ОЗ зі звіту «Інвентаризаційний опис ОЗ» – ПКМ – «Перегляд картки ОЗ».
 • Доопрацьовано масове переміщення ОЗ: якщо не було зміни МВО або підрозділу, то документ не формувався (змінювалися тільки рахунки обліку).
 • Виправлено проблему, що виникала при друці амортизації ОЗ.

Комунальні послуги

 • Доопрацьовано режим імпорту комунальних послуг, виправлено помилки.

Різне

 • Збільшено розмір деяких полів у журналах реєстрації MDOCREG та PDOCREG.
 • Внесено корективи до контролю за редагуванням документів у закритому періоді.
 • Виправлено проблему «This connection has been closed.», що епізодично траплялася після тривалої бездіяльності користувача.