Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 27.12.2022 для Debet Plus V12

Автотранспорт

 • Доопрацьовано документ «Подорожні листи».

Управління торгівлею та ТМЦ

 • Вдосконалено прайс-листи:
  • у режимі перегляду прайс-листа додано можливість відображення «дерева» номенклатурних груп;
  • додано відображення зображення номенклатури при навігації по рядках номенклатури в прайс-листі;
  • оновлено форму редагування прайс-листа;
  • доопрацьовано режими індивідуального та масового видалення рядків у прайс-листі;
  • у режимі масового доповнення з довідника номенклатури додано перевірку на наявність таких рядків в прайс-листі.
 • У перевірці на розбіжності між кількісним і сумовим обліком виключено документи видів SA (Кількісні залишки) та SF (Рахунок-фактура).
 • У перегляді списку довідників аналітичного обліку контекстне меню доповнено такими пунктами:
  • Показати без підпорядкованих довідників;
  • Показати з підпорядкованими довідниками;
  • Показати тільки підпорядковані довідники.
 • До перегляду списку довідників аналітичного обліку додано колонку «Підпорядкований до...».
 • У відомості залишків ТМЦ у колонці «виписано» враховуються лише ті рахунки-фактури, чий термін дійсності припадає на дату формування відомості. Рахунки-фактури, в яких термін дійсності 0 днів, не враховуються при розрахунку значень колонки «виписано».
 • У рахунках-фактурах додано можливість налаштування кількості днів дійсності рахунку за замовчуванням, які будуть використовуватись при створенні нових рахунків-фактур.
 • До параметрів класу ТМЦ «МНМА» додано атрибути «Заводський номер» та «Дата введення в експлуатацію».

Корпоративний облік ОЗ

 • Додано нову форму друку «Акт списання групи основних засобів».

Облік заробітної плати

 • У документ «Відомість» додано параметр «Поле введення виду виплати».
  • Клієнтам, які виконують нарахування заробітної плати в розрізі значень з довідника аналітики «Види виплат», після встановлення оновлення потрібно звернутись до служби підтримки для додаткових налаштувань.
 • Доопрацьовано первинні документи «Накази по працівниках» з можливістю накладання фільтру «По всіх» працівниках.
 • Додано неявку та наказ «Відпустка по догляду за дитиною». За потреби друкувати її в особових рахунках, потрібно звернутись до служби підтримки.
 • Оновлено для 2023 року значення таких констант:
  • Величина заробітної плати, для якої застосовується податкова соціальна пільга — 3760 грн.
  • Розмір податкової соціальної пільги — 1342 грн.

Облік касових операцій

 • У табличну частину «Тарифи» довідника розмірів батьківської плати додано колонки «розмір плати, що обкладається ПДВ» та «розмір плати, що не обкладається ПДВ».

Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.