Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 28.09.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • При формуванні МО № 6 за вказаний період будуть «згортатися» в один рядок зв'язані документи PN (Прибуткування) і PP (Платіжне доручення вихідне).

Облік заробітної плати

 • Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних
  • Додано лікарняні за рахунок ФСНВ та виправлено коректне відображення декретних.
  • Додатки об'єднано в одну форму друку, додано додатки: 1.2, 1.4, 1.5, 2.
 • Додана можливість розрахунку як вислуги, так і розрахунку r_prk4ex при відсутності фактично відпрацьованого часу в табелі, але при наявності додаткових навантажень, наприклад факультативи або індивідуальне навчання.
 • Виправлено помилку задвоєння введеної готової суми з утримання ПДФО при увімкненому режимі розрахунку ПДФО за ідентифікаційним податковим номером.
 • Додана можливість при виконанні розрахунку по середньому за 2 місяці з порівнянням враховувати норми законодавства. Якщо розрахунок виконано за фактичний час, то сума буде включена в статистику для розрахунку середніх. Якщо розрахунок виконано по-середньому, то сума не буде включена в статистику для розрахунку середніх. Все це програма робить автоматично.
 • Виправлено помилку відображення підрозділу в особових рахунках (показувався невірний підрозділ).
 • Розрахунок матеріальної вихідної допомоги виконується за середню кількість днів/годин за попередні 2 місяці.
 • До списку штатного розкладу додано колонки «Звання» та «Документ-підстава».
 • Внесено зміни у документ «Табель відвідування» по батьківській платі. Виправлено помилку, коли при редагуванні дата документу проставлялась як перший день поточного місяця.
 • В наказах на лікарняні змінено назву поля «№ лікарняного» на «Серія та № лікарняного».
 • Для формування платіжної відомості (документ VD) виправлено одночасну фільтрацію по підрозділам і ШВВ.
 • Виправлено помилку, коли під час формування табелю робочого часу невірно вказувались фактично відпрацьовані дні.
 • Виправлено помилку по донарахуванню ЄСВ до мінімальної заробітної плати.
 • Усунено проблему, пов'язану із підвисанням при формуванні наказів 1ДФ.

Облік ТМЦ

 • Виправлено помилку, коли через масове введення рядків накладних можна було повторно завантажити ту саму номенклатуру, спричинивши дублювання рядків документа.
 • Додано автоматичне сортування шляхових листів в звіті «Картка обліку витрат пального (№41-нп)». Також доопрацьовано форму друку цього звіту.
 • В обліку ТМЦ, Внутрішнє переміщення (РМ) – Передача МНМА в експлуатацію – Акт введення в експлуатацію – відредаговано форму друку PM_EX_BUD03.
 • Внесено зміни до форми друку документу PM «Акт введення в експлуатацію». У форму друку та у рядки документа тепер буде підтягуватись «Серійний номер після».
 • Випралено проблему задвоєння сум в обігово-сальдовій відомості по матеріальних рахунках.

Облік основних засобів

 • У реєстрі переміщень додано відбір за полем «МВО звідки».
 • Налаштування папки № 10 («Зміна параметрів ОЗ») для автоматичного формування проведень для внутрішнього переміщення ОЗ.
 • Додано можливість формувати Реєстр прибуття, Реєстр переміщення, Реєстр вибуття у розрізі джерел фінансування.
 • Додано параметр ОЗ «Строк корисного використання (в місяцях, довідково)» для друку інвентарної картки ОЗ.
 • Виправлено розрахунок строку корисного використання ОЗ.
 • У формі друку OP_EX12 змінено посилання на параметр «Строк корисного використання». Відтепер береться з параметрів ОЗ: «Строк корисного використання (в місяцях, довідково)» і є постійним значенням. Користувачам потрібно заповнити дане поле.

Облік касових операцій

 • Виправлено форму друку CR_EX53 (ВКО) при друці реквізитів отримувача паспорта нового зразка.

Комунальні послуги

 • Додано функцію сортування для рядків документів «Оплата комунальних послуг» (доданий рядок автоматично потрапляє в кінець списку).
 • Внесено зміни до звіту «Реєстр обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг»:
  • Додано розрахунок за субсидією;
  • Додано швидкий перехід до картки особового рахунку;
  • Оновлено форми друку.
 • При імпорті субсидій у звіт про перерахунок не будуть додаватись дублі по одному й тому ж особовому рахунку з мінімальним періодом перерахунку.

Різне

 • У документах «Вхідні платіжні доручення», «Вихідні платіжні доручення», «Договори», «Юридичні зобов'язання», «Фінансові зобов'язання» перенесено колонку «Зв'язані документи» ближче до початку списку.
 • У перегляд плану рахунків додано колонку «Використовувати».