Оновлення до програми «Дебет Плюс»

Оновлення від 28.11.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • У заяву-розрахунок на відшкодування лікарняних додано дату звітного періоду для випадків, у яких вона відмінна від дати розрахунку заяви. Також, у довідник персоналу додано можливість вказувати дату для обліку страхового стажу за останній рік для випадків, коли страховий стаж співробітника переривався.
 • Оновлено шкалу поштового збору (шкала № 1). Додано нові записи, що набрали чинності з 01.07.2018 р.
 • Реалізовано розрахунок відсоткової надбавки до окладу без урахування відпрацьованого часу (_okl_proc).

Облік ТМЦ

 • Виправлено проблему, пов'язану із втратою значення атрибута «КЕКВ».
 • Доопрацьовано форму друку накладної на внутрішнє переміщення.
 • Виправлено форму друку «Акт списання групи основних засобів» (PZ_EX15). У графі «Номенклатурний номер» вказуватиметься серійний номер.
 • Внесено зміни у документ «Готова продукція». При створенні документа за рецептом буде вказуватися постачальник та документ першого приходу, якщо номенклатура ведеться за оприбуткуваннями і за постачальниками.
 • Внесено зміни до форми друку обігово-сальдової відомості та відомості залишків. Виправлено помилку, через яку класи ТМЦ, що мають формат «дата», перетворювало на число.

Облік основних засобів

 • Виправлено та доопрацьовано форму друку інвентаризаційного опису ОЗ.
 • Доопрацьовано форму друку зворотнього боку інвентарної картки.

Різне

 • Виправлено помилку при вході до режиму «Імпорт БД».
 • Системні доопрацювання задля підвищення стабільності роботи програми.