Облік основних засобів

Підсистема "Облік основних засобів" є частиною системи управління підприємством "Дебет Плюс".

Підсистема "Облік основних засобів" призначена для автоматизації обліку наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів, а також для нарахування амортизації.

У підсистемі ведуться такі первинні документи:

 • Акт приймання основного засобу в експлуатацію;
 • Інвентарна картка основного засобу;
 • Акт ліквідації основного засобу.

Система надає можливість:

 • зміни вартості та зносу ОЗ;
 • внутрішнього переміщення ОЗ;
 • часткової ліквідації ОЗ.

Облік основних засобів в системі ведеться одночасно з бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно, передбачено розрахунок амортизації по податковому обліку і нарахування зносу по бухгалтерському обліку.

Методика нарахування зносу по бухгалтерському обліку визначається обліковою політикою підприємства і може встановлюватися для кожного основного засобу індивідуально. У т.ч. підтримуються такі методики нарахування зносу:

 • поквартально з використанням податкових норм;
 • помісячно з використанням податкових норм;
 • по терміну служби;
 • лінійний метод;
 • інші методи.

Формування бухгалтерських проводок за результатами розрахунку амортизації проводиться автоматично.

Є можливість формувати:

 • оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському і по податковому обліку:
  • за первісною вартістю ОЗ
  • за залишковою вартістю ОЗ
  • по зносу ОЗ
 • відомості залишків
 • інвентаризаційні описи ОЗ
 • вибірки:
  • по приходу ОЗ
  • за переміщенням ОЗ
  • з ліквідації ОЗ
  • щодо змін вартості ОЗ
  • по змінам груп ОЗ

Всі вихідні документи формуються в розрізі рахунків обліку, підрозділів і матеріально відповідальних осіб.

Більш докладну інформацію про можливості даної підсистеми і АСУП "ДЕБЕТ Плюс" в цілому можна отримати, сконтактувавши з нами.