Бюджетна сфера

Оновлення від 13.11.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано розрахунок відсоткової надбавки до переліку полів особових рахунків, що не залежить від відпрацьованого часу та коду штатного розкладу.
 • Виправлено проблему з некоректним формуванням фактично відпрацьованого часу в табелях.
 • Виправлено роботу деяких пунктів панелі «Облік заробітної плати».
 • Виправлено проблему, що виникала під час відкриття налаштування полів ОР зі списку особових рахунків.

Облік ТМЦ

 • Виправлено помилку створення вимог зі звіту по видачі паїв натурою.

...

Оновлення від 09.11.2018 для Debet Plus V12

Додано механізм зворотного зв'язку, що дозволяє відразу надіслати повідомлення про помилку та покликаний прискорити процес вирішення питання.

Зведення бухгалтерського балансу

 • При імпорті звітного балансу з налаштуваннями його рядків додана можливість попередньо видаляти налаштування старого балансу (за необхідності).
 • Внесено зміни у розрахунок книги «Журнал-головна». Виправлено помилку, через яку залишки неправильно відображалися в розрізі джерел фінансування.
  Також додано відображення підсумкових колонок по початкових, кінцевих залишках та підсумок по обігах.
 • Внесено зміни у формування МО № 6. Виправлено помилку, через яку не відображались суми у розрізі документів.

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку формування табеля за першу половину місяця (розрахунок проводився по запису штатного розпису, а не табельному номеру).
 • У форму друку заяви-розрахунку на відшкодування лікарняних в колонці «Примітка» на зворотньому листі додано місце для відміток.
 • У заяві-розрахунку на відшкодування лікарняних виправлено дату виплати коштів.
  ...

Оновлення від 12.10.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Додана можливість змінювати кількість знаків після коми поля «Оклад» у штатному розкладі.
  За замовчуванням поле «Оклад» має 2 знаки після коми.
  Змінити це значення можна в: «Налаштування» → «Параметри системи» → «Облік заробітної плати» → «Штатний розклад» → «Оклад – кількість знаків після коми» та встановити необхідну точність.
 • Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних
  • Додано врахування в додатку 1.3 причин непрацездатності з кодом 2 та 4.
  • Форму друку Додатку 1 розділено на титульний лист та зворотній лист.
  • Реалізовано експорт у файл формату XML.
 • Реалізовано експорт звіту ЄСВ у форматі XML.
 • У штатному розкладі виправлено помилку при проставленні ШВВ через контекстний пункт меню.
  ...

Оновлення від 28.09.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • При формуванні МО № 6 за вказаний період будуть «згортатися» в один рядок зв'язані документи PN (Прибуткування) і PP (Платіжне доручення вихідне).

Облік заробітної плати

 • Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних
  • Додано лікарняні за рахунок ФСНВ та виправлено коректне відображення декретних.
  • Додатки об'єднано в одну форму друку, додано додатки: 1.2, 1.4, 1.5, 2.

  ...

Оновлення від 21.09.2018 для Debet Plus V12

 • Додана можливість проводити перерахунок сум батьківської плати в поточному місяці за попередній та формувати квитанції на основі документа «Відомість з нарахування батьківської плати».
 • У вхідному платіжному дорученні (PV) з видом операції «Батьківська плата» з'явилась можливість вказувати групу та учня «До розподілу», після чого сформується загальне проведення по сумі, яку потрібно розділяти «Відомістю з розшифровки батьківської плати».
 • Оновлено Інструкцію користувача з нарахування і розподілу батьківської плати.
 • Оновлено Інструкцію користувача з обліку ТМЦ.

Оновлення від 18.09.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • При введенні наказів про декретну відпустку додана можливість проставляти причину непрацездатності.
 • Внесено зміни до рознесення по рахунках.
  Якщо працівник прийнятий у попередньому місяці і в штатному розкладі вказано признак «Прийняття на роботу»,
  але заробітна плата не нараховувалась, і нарахували в поточному місяці доплати за попередній, програма не буде робити
  донарахування ЄСВ до мінімальної ЗП за попередній місяць.
 • Для заяви-розрахунку на виплату лікарняних додано нові форми друку, які вводяться в дію з 01.10.2018р. згідно Порядку, затвердженого Постановою ФСС від 19.07.2018 № 12.
 • Виправлено розрахунок додаткових навантажень при формуванні табелів робочого часу.
 • До календарів додано святковий день «Католицьке Різдво».
 • Виправлено помилку про невідповідність кодів класифікаторів або професій,
  яка виникала при перевірці таблиці 5 у програмі Медок.
  Коди класифікаторів професій проставляються тепер тільки для категорій осіб 1 та 2.
 • Форма 1ДФ
  • У наказах для фізичних осіб-підприємців додано код ФОП, що дозволяє обирати ФОП з довідника контрагентів.
  • До наказів додано відображення кодів штатного розкладу.
  • У розрахунку додано перевірку на відповідність кодів штатного розкладу в наказах і особових рахунках.
 • ...

Оновлення від 06.09.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Реалізовано експорт-імпорт налаштувань рядків балансу, меморіальних ордерів та закриваючих проведень.

Облік заробітної плати

 • Звіт ЄСВ
  • До штатного розкладу додано нове поле «Документ-підстава», яке в таблиці 5 звіту ЄСВ використовується для зазначення документа-підстави про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин та переведення на іншу посаду.
   Старе поле «Підстава» перейменовано на «Підстава для надання інвалідності».
  • Додано нові довідники аналітики: «Класифікатор професій» №222 та довідник «Військові звання» №240.
  • У довідник посад додано розширення «Класифікатор професій». У ньому необхідно для кожної посаді встановити відповідний запис з довідника «Класифікатор професій».
  • Додано нові поля в таблицю 5 звіту ЄСВ та реалізовано новий формат експорту цієї таблиці.

  ...

Оновлення від 21.08.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Меморіальні ордери
  • Додано можливість розкриття обігів з меморіальних ордерів.
  • Внесено зміни в розрахунок меморіального ордеру № 9.
   Виправлено ситуацію, коли не відбувався розрахунок меморіального ордеру при зануленні рахунку МО,
   але коли додані проведення для розрахунку.
  • Підправлено формат комірок та розширено поле для назви організації по МО № 9.
 • Внесено зміни у картку аналітичного обліку. Якщо однією з аналітик рахунку, по якому буде формуватись Картка аналітичного обліку, буде довідник "Підрозділи", то стане доступною можливість робити відбір по підрозділам.

Облік заробітної плати
...

Оновлення від 14.08.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Розрахунково-платіжна відомість
  • Виправлено помилку з відображенням нарахувань, коли працівник за основною посадою знаходиться у відпустці і нарахувань по ній немає, але є нарахування по неосновній посаді.
  • Додано фільтр по шифру виробничих витрат.
  • Виправлено помилку з дублюванням працівника.
 • У формі 1ДФ додано відображення прізвища фізичної особи-підприємця.
 • Виправлено помилку в завантаженні даних за кореспонденцiєю в довідку 1ДФ при веденні обліку декількох організацій.
 • У довідник ставок ЄСВ додано перевірку дати записів, щоб запобігти двох активних рядків одночасно.
 • Додано документ «Зарплата по нарядам».

Облік ТМЦ
...

Оновлення від 20.07.2018 для Debet Plus V12

 • Оновлено розрахунок розрахунково-платіжної відомості та сторінки касової книги

Сторінки

Підписатися на RSS - Бюджетна сфера