Газопостачання

Оновлення від 11.02.2021 для Debet Plus V12

Інше

 • Для КНП (комунальних некомерційних підприємств) виправлена помилка включення ПДВ у облікову ціну ТМЦ.
  Клієнтам, які є КНП, необхідно перезберегти прибуткові документи з моменту встановлення попереднього оновлення від 08.02.2021 р. (update2102081700).

Оновлення від 08.02.2021 для Debet Plus V12

Заробітна плата

 • Реалізовано обмеження баз ЄСВ у 15 мінімальних зарплат для зовнішніх сумісників, які заведені на окремі табельні номери, але з однаковим ідентифікаційним кодом.
 • Реалізовано можливість розрахунку від'ємного прибуткового податку.
 • Реалізовано розрахунок надбавки за ранг по нормі часу, яка не залежить від відпрацьованого часу і кількості ставок (_rang_norm).
 • У розрахунку надбавки за вислугу років реалізовано можливість використовувати різні групи входження полів особових рахунків у налаштуванні довідників шкал за допомогою змінної організації ZRP.VISL_TUNE_NUM.[код наказу].
 • У довідку про середню заробітну плату додана можливість розраховувати по всім сумісникам на різних табельних номерах.

Облік ТМЦ

 • Додана можливість виправляти похибки заокруглення ПДВ у проводках документа «Накладна на реалізацію» (NK). Для цього необхідно відмітити всі документи за звітний період (наприклад, за рік) - у контекстному меню вибрати «Сервіс» - «Виправити похибки заокруглення ПДВ у проводках».

Облік основних засобів

Оновлення від 26.01.2021 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилку при розрахунку заробітної плати, яка виникала в деяких випадках.

Оновлення від 05.01.2021 для Debet Plus V12

Заробітна плата

 • Реалізовано обмеження баз ЄСВ у 15 мінімальних зарплат для зовнішніх сумісників, які додані на окремі табельні номери, але мають однаковий ідентифікаційний код.

Облік основних засобів

 • Виправлено «зависання» та прискорено збереження документа розрахунку амортизації основних засобів.

Оновлення від 04.01.2021 для Debet Plus V12

 • 01 січня 2021 року змінюються константи по заробітній платі.
   Прожитковий мінімум для працездатних осіб:
  • з 01.01.2021 по 30.06.2021 — 2270 грн
  • з 01.07.2021 по 30.11.2021 — 2379 грн
  • з 01.12.2021 по 31.12.2021 — 2481 грн
   Мінімальна заробітна плата:
  • з 01.01.2021 — 6000 грн
  • з 01.12.2021 — 6500 грн
   Максимальна база для нарахування ЄСВ (15 розмірів мінімальної заробітної плати)
  • з 01.01.2021 — 90000 грн.
  • з 01.12.2021 — 97500 грн.
 • Величина заробітної плати, для якої застосовується соціальна пільга в 2021 році становить 3180 грн.
 • Розмір соціальної пільги на 2021 рік — 1135 грн.

Оновлення від 28.12.2020 для Debet Plus V12

 • Реалізовано можливість вказання посади для працівника тим, хто не веде облік заробітної плати в програмі. Використовується при друці інвентаризаційних відомостей, актів на списання тощо.
  Для цього необхідно відредагувати картку працівника в довіднику аналітики № 2 Персонал, перейти на вкладку «Розширення» і вказати посаду в реквізиті «Посада».
  Для тих, хто використовує підсистему обліку заробітної плати, нічого не змінюється.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 22.12.2020 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 18.12.2020 для Debet Plus V12

Заробітна плата

 • Доопрацьовано розрахунок відпускних відповідно до змін Постанови КМУ № 100 з 12.12.2020 р.
 • У заяву-розрахунок на відшкодування лікарняних при друку та експорту в xml додано запит коду причини для ізоляції від COVID-19.
 • У розрахунку доплати до мінімальної зарплати реалізовано режим, при якому коефіцієнт відпрацьованого часу буде обмежуватися не однією, а кількістю ставок. Для цього треба в константі dmzp_koef_ogr встановити значення 2.
 • У наказах надбавок до окладу за тарифною сіткою додано можливість обирати тарифну сітку відмінну від зазначеної у штатному розписі.
 • У розрахунку нарахування ЄСВ враховано коригування розбіжностей, які виникають внаслідок заокруглень. Відтепер сума відповідних нарахувань буде дорівнювати відповідним відсоткам від загальних сум баз ЄСВ.
 • У наказах по заборгованості (тип _dolg) при зміні суми боргу автоматично перераховується залишок заборгованості з урахуванням всіх здійснених оплат.
 • У розрахунку профвнесків (процедура _pnfp34) реалізована можливість утримувати профвнески за різними відсотками. Для цього треба змінити тип наказу на _prk4 та занести накази з відповідними відсотками.
 • При переведенні співробітника з 1-го числа місяця запис попередньої посади відображається у 5-й таблиці звіту ЄСВ за місяць, який відповідає даті закінчення попередньої посади.
 • У документі «Відомість (VD)» реалізована можливість вивантажувати суми із зведення по ЗП за період.
 • При розрахунку середніх за два попередні місяці враховано наступний абзац 100-ї постанови: Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
 • Об'єднано накази «Пільга на ПДФО» і «Пільга на ПДФО (кількість дітей)» для більш зручного занесення даних.
 • У штатному розписі реалізовано можливість масового звільнення працівників.

...

Оновлення від 11.12.2020 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення файлів.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 02.12.2020 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилку при виборі підрозділу в документах підсистеми обліку ТМЦ.

Сторінки

Підписатися на RSS - Газопостачання