КНП

Оновлення від 13.12.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку, що виникала в процесі формування табеля відвідування.
 • Виправлено відображення полів календаря (не показувався 31-й день місяця).
 • Внесено зміни у процедуру додаванняя наказу по середньому.
  Відтепер при виборі штатного в наказі автоматично буде використовуватися календар співробітників відповідно до його виду оплати.

Облік ТМЦ

 • До форми друку «Акт на списання ТМЦ» додано посади членів комісії.
 • Виправлено проблему, пов'язану з визначенням ІПН покупця при вивантаженні ЄРПН.
  ...

Оновлення від 05.12.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано розрахунок відсоткової надбавки до окладу без урахування ставки та відпрацьованого часу.
 • Виправлено режим формування табелів. Якщо не вказано основне навантаження, то в табелі до кількості фактичних днів та годин буде записано 0.
 • Виправлено помилки при розрахунку вислуги.

Облік ПДВ

 • Внесено зміни до податкових накладних згідно з наказом Міністерства фінансів України № 763 від 17.09.2018
  «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307».

...

Оновлення від 28.11.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • У заяву-розрахунок на відшкодування лікарняних додано дату звітного періоду для випадків, у яких вона відмінна від дати розрахунку заяви.
  Також, у довідник персоналу додано можливість вказувати дату для обліку страхового стажу за останній рік для випадків, коли страховий стаж співробітника переривався.
 • Оновлено шкалу поштового збору (шкала № 1). Додано нові записи, що набрали чинності з 01.07.2018 р.
 • Реалізовано розрахунок відсоткової надбавки до окладу без урахування відпрацьованого часу (_okl_proc).

Облік ТМЦ

 • Виправлено проблему, пов'язану із втратою значення атрибута «КЕКВ».
 • Доопрацьовано форму друку накладної на внутрішнє переміщення.
  ...

Оновлення від 20.11.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Виправлено проблеми, що виникали під час розрахунку відомості аналітичного обліку.
 • Додано можливість використання довільної посади (Змінна організації FIRM_BUH) замість явно вказаної «Головний бухгалтер» у формі друку акта звірки.

Облік заробітної плати

 • До заяви-розрахунку на відшкодування лікарняних додано можливість редагування результатів розрахунку,
  а також відповідно до роз'яснень ФСС обмежено кількость місяців загального страхового стажу до 96.
 • Виправлено режим формування табеля робочого часу.
 • У табелях робочого часу (TB) виправлено відображення неявок (початок неявки відображався на день раніше).
 • У наказі «Доплати за тарифною ставкою» (_prk56) виправлено відображення годин.
 • Виправлено проблему, що виникала під час друку лікарняних списком.
 • Виправлено помилку, яка мала місце при масовому введенні наказів на індексацію.
  Проблема виникала у тому разі, якщо за одним табельним номером були накази з періодами, що перетинаються.
 • Виправлено помилку, яка могла виникнути під час збереження табеля працівника.
 • Виправлено проблему при видаленні наказів на допомогу з тимчасової непрацездатності.
 • Виправлено помилку при оновленні статистики для розрахунку по середньому.

...

Оновлення від 13.11.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано розрахунок відсоткової надбавки до переліку полів особових рахунків, що не залежить від відпрацьованого часу та коду штатного розкладу.
 • Виправлено проблему з некоректним формуванням фактично відпрацьованого часу в табелях.
 • Виправлено роботу деяких пунктів панелі «Облік заробітної плати».
 • Виправлено проблему, що виникала під час відкриття налаштування полів ОР зі списку особових рахунків.

Облік ТМЦ

 • Виправлено помилку створення вимог зі звіту по видачі паїв натурою.

...

Оновлення від 09.11.2018 для Debet Plus V12

Додано механізм зворотного зв'язку, що дозволяє відразу надіслати повідомлення про помилку та покликаний прискорити процес вирішення питання.

Зведення бухгалтерського балансу

 • При імпорті звітного балансу з налаштуваннями його рядків додана можливість попередньо видаляти налаштування старого балансу (за необхідності).
 • Внесено зміни у розрахунок книги «Журнал-головна». Виправлено помилку, через яку залишки неправильно відображалися в розрізі джерел фінансування.
  Також додано відображення підсумкових колонок по початкових, кінцевих залишках та підсумок по обігах.
 • Внесено зміни у формування МО № 6. Виправлено помилку, через яку не відображались суми у розрізі документів.

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку формування табеля за першу половину місяця (розрахунок проводився по запису штатного розпису, а не табельному номеру).
 • У форму друку заяви-розрахунку на відшкодування лікарняних в колонці «Примітка» на зворотньому листі додано місце для відміток.
 • У заяві-розрахунку на відшкодування лікарняних виправлено дату виплати коштів.
  ...

Оновлення від 12.10.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Додана можливість змінювати кількість знаків після коми поля «Оклад» у штатному розкладі.
  За замовчуванням поле «Оклад» має 2 знаки після коми.
  Змінити це значення можна в: «Налаштування» → «Параметри системи» → «Облік заробітної плати» → «Штатний розклад» → «Оклад – кількість знаків після коми» та встановити необхідну точність.
 • Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних
  • Додано врахування в додатку 1.3 причин непрацездатності з кодом 2 та 4.
  • Форму друку Додатку 1 розділено на титульний лист та зворотній лист.
  • Реалізовано експорт у файл формату XML.
 • Реалізовано експорт звіту ЄСВ у форматі XML.
 • У штатному розкладі виправлено помилку при проставленні ШВВ через контекстний пункт меню.
  ...

Оновлення від 28.09.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • При формуванні МО № 6 за вказаний період будуть «згортатися» в один рядок зв'язані документи PN (Прибуткування) і PP (Платіжне доручення вихідне).

Облік заробітної плати

 • Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних
  • Додано лікарняні за рахунок ФСНВ та виправлено коректне відображення декретних.
  • Додатки об'єднано в одну форму друку, додано додатки: 1.2, 1.4, 1.5, 2.

  ...

Оновлення від 18.09.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • При введенні наказів про декретну відпустку додана можливість проставляти причину непрацездатності.
 • Внесено зміни до рознесення по рахунках.
  Якщо працівник прийнятий у попередньому місяці і в штатному розкладі вказано признак «Прийняття на роботу»,
  але заробітна плата не нараховувалась, і нарахували в поточному місяці доплати за попередній, програма не буде робити
  донарахування ЄСВ до мінімальної ЗП за попередній місяць.
 • Для заяви-розрахунку на виплату лікарняних додано нові форми друку, які вводяться в дію з 01.10.2018р. згідно Порядку, затвердженого Постановою ФСС від 19.07.2018 № 12.
 • Виправлено розрахунок додаткових навантажень при формуванні табелів робочого часу.
 • До календарів додано святковий день «Католицьке Різдво».
 • Виправлено помилку про невідповідність кодів класифікаторів або професій,
  яка виникала при перевірці таблиці 5 у програмі Медок.
  Коди класифікаторів професій проставляються тепер тільки для категорій осіб 1 та 2.
 • Форма 1ДФ
  • У наказах для фізичних осіб-підприємців додано код ФОП, що дозволяє обирати ФОП з довідника контрагентів.
  • До наказів додано відображення кодів штатного розкладу.
  • У розрахунку додано перевірку на відповідність кодів штатного розкладу в наказах і особових рахунках.
 • ...

Оновлення від 06.09.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Реалізовано експорт-імпорт налаштувань рядків балансу, меморіальних ордерів та закриваючих проведень.

Облік заробітної плати

 • Звіт ЄСВ
  • До штатного розкладу додано нове поле «Документ-підстава», яке в таблиці 5 звіту ЄСВ використовується для зазначення документа-підстави про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин та переведення на іншу посаду.
   Старе поле «Підстава» перейменовано на «Підстава для надання інвалідності».
  • Додано нові довідники аналітики: «Класифікатор професій» №222 та довідник «Військові звання» №240.
  • У довідник посад додано розширення «Класифікатор професій». У ньому необхідно для кожної посаді встановити відповідний запис з довідника «Класифікатор професій».
  • Додано нові поля в таблицю 5 звіту ЄСВ та реалізовано новий формат експорту цієї таблиці.

  ...

Сторінки

Підписатися на RSS - КНП