Підтримка та оновлення

Оновлення від 09.06.2020 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 04.06.2020 для Debet Plus V12

Внесені зміни для подальшої можливості розрахунку Звіту про доходи та витрати за формою «1-НС (квартальна)».

А саме:

 • У плані рахунків збільшена максимальна кількість аналітик на рахунках із трьох до шести, змінені налаштування господарських операцій у частині визначення аналітик 4, 5, 6.
 • Для формування звіту за формою 1-НС доданий та наповнений необхідними елементами довідник аналітики № 200 «Види діяльності».
 • До рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 23, 91, 93, 94 та субрахунків 901, 902, 903 останньою аналітикою додано довідник аналітики № 200 «Вид діяльності».
 • У всіх папках документів на оприбуткування (PN), реалізацію (NK) та списання (PZ) у заголовку та табличній частині документа додано поле «Вид діяльності». Вибір значень відбувається з довідника аналітики № 200 «Види діяльності». Значення виду діяльності можна вказувати як у заголовку документа, так і в рядках. Пріоритет надається значенню, вказаному в рядках.
 • У всіх папках документів на списання матеріальних цінностей (тип документа PZ) у заголовку документа (в табличній частині це вже було раніше) додано поле «Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу». Тим, хто використовує транзитні проводки для закриття витрат з рахунків класу 8, тепер значення рахунку можна вказувати як у заголовку документа, так і в рядках. Пріоритет надається значенню, вказаному в рядках.
 • Для документів вхідних платіжних доручень (PV) та вихідних платіжних доручень (PP), у проводках до яких за дебетом чи кредитом використовуються рахунки 70, 71, 72, 73, 74, 75, 23, 91, 93, 94 та субрахунки 901, 902, 903, додано поле «Вид діяльності». Вибір значень із довідника аналітики № 200 «Види діяльності».
 • Доданий довідник аналітики № 99 «Види ТМЦ для НСЗУ». Цей довідник необхідний для можливості групування даних рахунку 20/201 «Сировина та матеріали» в розрізі, передбаченому розділом І п.2.1 звіту за формою 1-НС та .
  ...
Галузь: 

Оновлення від 18.05.2020 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • У програмі M.E.Doc змінився формат обміну податковими накладними з використанням модуля «Інтеграція». У зв'язку з цим, внесені зміни в програму «Дебет Плюс» (пункти меню «Передати в M.E.Doc» та «Отримати з M.E.Doc» у папках документів з виданими та отриманими податковими накладними). Актуально для версії програми M.E.Doc 11.02.009 та вище.
 • Виправлено помилку розрахунку облікової ціни в прибутковій накладній після збереження документа.

Оновлення від 14.05.2020 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано розрахунок окладу з пріоритетом по днях та врахуванням річного навантаження.
 • У Таблиці 6 звіту ЄСВ коригуючі суми відтепер відображаються за місяць, у якому вони виникли, а не за місяць виплати.
 • У рознесенні по рахунках додано можливість перенесення лише відмічених проводок без вилучення існуючих у журналі реєстрації проводок.
 • У наказі матеріальної допомоги по середньому додано можливість вказувати місць виплати для випадків виплати наперед разом з відпускними.
 • У наказах по середньому за 2 попередні місяці (тип _go2) додано можливість вказувати відсоток доплати.
 • У редагуванні результатів особових рахунків, сум минулих та майбутніх періодів та заборгованості на майбутнє додано можливість редагувати та проставляти масово шифр виробничих витрат.

Облік банківських операцій

 • Оновлено процедуру імпорту платіжних доручень з системи корпоративного клієнт-банку Ощадбанк.

...

Оновлення від 31.03.2020 для Debet Plus V12

Про використання нового (зміненого) функціоналу читайте в оновлених інструкціях, які можна завантажити з нашого FTP-сервера.

Облік заробітної плати

 • У довідник «Місця перерахувань» додано ознаку «Основне». Основне місце перерахування автоматично буде використовуватися у відомість на перерахування грошей, якщо у працівника є кілька місць перерахувань по одному виду перерахування. Опція дозволяє одночасне ведення в програмі декількох карткових рахунків для перерахування сум заробітної плати.
 • Реалізовано наказ оплати по-середньому дня народження співробітників, додається масово за місяць. Програма автоматично визначить працівників, у яких день народження припадає на розрахунковий місяць. Тип наказу: _go3, процедура розрахунку: _go.
 • У наказах _prk56 та _prk57 додано можливість враховувати пропорцію до відпрацьованого часу з пріоритетом по днях.
 • При натисканні кнопки «Скасування» під час розрахунку заробітної плати будуть відновлюватися особові рахунки для перерахункового і розрахункового місяців.
 • У розрахунок сумової доплати пропорційно відпрацьованого часу (_prk2) додано константу prk2_time_svzp, яка дозволяє рахувати фактичний час за полями особових рахунків. Також додано змінну організації ZRP.R_PRK2.ISCHAS., яка визначає пріоритет розрахунку: 1 - пріоритет за годинами, 0 - пріоритет за днями.
 • Реалізовано розрахунок відсоткової доплати від значення константи з довідника констант: _const, який можна розраховувати як окремий наказ або посилатись на вже існуючий наказ. Ідентифікатор константи вказується в змінній організації ZRP.CONST_PRK.. Якщо потрібно перевизначити однаковий відсоток, то для цього відповідне значення вказується в змінній організації ZRP.PROC_PRK..
 • У штатному розкладі при перевідкритті записів з нової дати додано режим «Змінити кількість ставок на коефіцієнт», що дозволяє застосувати коефіцієнт до існуючої кількості ставок. Застосування даного режиму актуальне при частковій оплаті праці у відсотковому розмірі.

...

Оновлення від 14.02.2020 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 06.02.2020 для Debet Plus V12

Облік банківських операцій

 • Додано автоматичне визначення МФО та назви банку при додаванні рахунку за стандартом IBAN у довідники аналітики (Свої організації, Контрагенти тощо).
 • Оновлено імпорт платіжних документів у програму «Дебет Плюс» із казначейських програм «АІС. Місцевий бюджет» та «ІПК. Місцевий бюджет».
 • Додано можливість формувати фінансове зобов'язання з коригуючого юридичного зобов'язання на повну суму.

Оновлення від 30.01.2020 для Debet Plus V12

Облік ПДВ

 • До класу ТМЦ «Бюджет» доданий новий атрибут «Призначений для використання в оподатковуваних операціях».
 • До класу ТМЦ «Бюджет» доданий новий атрибут «ПДВ за одиницю в прибуткуванні».
 • Змінено налаштування господарських операцій з оприбуткування та списання матеріальних цінностей з урахуванням мети їх придбання та використання (оподатковувана або неоподатковувана діяльність).

Облік основних засобів

 • Змінено налаштування господарських операцій документів із зміни в обліку ОЗ для таких операцій:
  • «Перша дооцінка ОЗ (рах. 411)»;
  • «Дооцінка ОЗ раніше уцінених»;
  • «Уцінка ОЗ раніше не дооцінених»;
  • «Уцінка ОЗ раніше дооцінених».
Галузь: 

Оновлення від 29.01.2020 для Debet Plus V12

 • У зв'язку зі зміною Держказначейством України структури файлу виписки з СДО (ДКСУ) оновлено формат імпорту в програму «Дебет Плюс».

Оновлення від 28.01.2020 для Debet Plus V12

 • Додано шаблон імпорту з клієнт-банку «СДО (ДКСУ)».
 • Оновлено шаблони імпорту з клієнт-банку «МЕРЕЖА» та «Приват 24».

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення