Підтримка та оновлення

Оновлення від 13.12.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку, що виникала в процесі формування табеля відвідування.
 • Виправлено відображення полів календаря (не показувався 31-й день місяця).
 • Внесено зміни у процедуру додаванняя наказу по середньому.
  Відтепер при виборі штатного в наказі автоматично буде використовуватися календар співробітників відповідно до його виду оплати.

Облік ТМЦ

 • До форми друку «Акт на списання ТМЦ» додано посади членів комісії.
 • Виправлено проблему, пов'язану з визначенням ІПН покупця при вивантаженні ЄРПН.
  ...

Оновлення від 05.12.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано розрахунок відсоткової надбавки до окладу без урахування ставки та відпрацьованого часу.
 • Виправлено режим формування табелів. Якщо не вказано основне навантаження, то в табелі до кількості фактичних днів та годин буде записано 0.
 • Виправлено помилки при розрахунку вислуги.

Облік ПДВ

 • Внесено зміни до податкових накладних згідно з наказом Міністерства фінансів України № 763 від 17.09.2018
  «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307».

...

Оновлення від 28.11.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • У заяву-розрахунок на відшкодування лікарняних додано дату звітного періоду для випадків, у яких вона відмінна від дати розрахунку заяви.
  Також, у довідник персоналу додано можливість вказувати дату для обліку страхового стажу за останній рік для випадків, коли страховий стаж співробітника переривався.
 • Оновлено шкалу поштового збору (шкала № 1). Додано нові записи, що набрали чинності з 01.07.2018 р.
 • Реалізовано розрахунок відсоткової надбавки до окладу без урахування відпрацьованого часу (_okl_proc).

Облік ТМЦ

 • Виправлено проблему, пов'язану із втратою значення атрибута «КЕКВ».
 • Доопрацьовано форму друку накладної на внутрішнє переміщення.
  ...

Оновлення від 22.11.2018 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • Підсистему «Бюджетування» перейменовано на «Облік фінансування».
 • Додана можливість розразунку педагогічної заміни.
  (Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»).
 • У переоцінку ТМЦ додано папку «Модернізація МНМА» (OC-10).
 • Виправлено автоматичний розрахунок ПДВ при формуванні фінансового зобов'язання.
 • Виправлено помилку, через яку при формуванні проведень автоматично не визначалося джерело фінансування.
 • Доопрацьовано формат імпорту виписок з СДО. Додано автоматичне визначення джерел фінансування.

Оновлено деякі інструкції користувача

Оновлення від 20.11.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Виправлено проблеми, що виникали під час розрахунку відомості аналітичного обліку.
 • Додано можливість використання довільної посади (Змінна організації FIRM_BUH) замість явно вказаної «Головний бухгалтер» у формі друку акта звірки.

Облік заробітної плати

 • До заяви-розрахунку на відшкодування лікарняних додано можливість редагування результатів розрахунку,
  а також відповідно до роз'яснень ФСС обмежено кількость місяців загального страхового стажу до 96.
 • Виправлено режим формування табеля робочого часу.
 • У табелях робочого часу (TB) виправлено відображення неявок (початок неявки відображався на день раніше).
 • У наказі «Доплати за тарифною ставкою» (_prk56) виправлено відображення годин.
 • Виправлено проблему, що виникала під час друку лікарняних списком.
 • Виправлено помилку, яка мала місце при масовому введенні наказів на індексацію.
  Проблема виникала у тому разі, якщо за одним табельним номером були накази з періодами, що перетинаються.
 • Виправлено помилку, яка могла виникнути під час збереження табеля працівника.
 • Виправлено проблему при видаленні наказів на допомогу з тимчасової непрацездатності.
 • Виправлено помилку при оновленні статистики для розрахунку по середньому.

...

Оновлення від 13.11.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано розрахунок відсоткової надбавки до переліку полів особових рахунків, що не залежить від відпрацьованого часу та коду штатного розкладу.
 • Виправлено проблему з некоректним формуванням фактично відпрацьованого часу в табелях.
 • Виправлено роботу деяких пунктів панелі «Облік заробітної плати».
 • Виправлено проблему, що виникала під час відкриття налаштування полів ОР зі списку особових рахунків.

Облік ТМЦ

 • Виправлено помилку створення вимог зі звіту по видачі паїв натурою.

...

Оновлення від 09.11.2018 для Debet Plus V12

Додано механізм зворотного зв'язку, що дозволяє відразу надіслати повідомлення про помилку та покликаний прискорити процес вирішення питання.

Зведення бухгалтерського балансу

 • При імпорті звітного балансу з налаштуваннями його рядків додана можливість попередньо видаляти налаштування старого балансу (за необхідності).
 • Внесено зміни у розрахунок книги «Журнал-головна». Виправлено помилку, через яку залишки неправильно відображалися в розрізі джерел фінансування.
  Також додано відображення підсумкових колонок по початкових, кінцевих залишках та підсумок по обігах.
 • Внесено зміни у формування МО № 6. Виправлено помилку, через яку не відображались суми у розрізі документів.

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку формування табеля за першу половину місяця (розрахунок проводився по запису штатного розпису, а не табельному номеру).
 • У форму друку заяви-розрахунку на відшкодування лікарняних в колонці «Примітка» на зворотньому листі додано місце для відміток.
 • У заяві-розрахунку на відшкодування лікарняних виправлено дату виплати коштів.
  ...

Оновлення від 12.10.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Додана можливість змінювати кількість знаків після коми поля «Оклад» у штатному розкладі.
  За замовчуванням поле «Оклад» має 2 знаки після коми.
  Змінити це значення можна в: «Налаштування» → «Параметри системи» → «Облік заробітної плати» → «Штатний розклад» → «Оклад – кількість знаків після коми» та встановити необхідну точність.
 • Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних
  • Додано врахування в додатку 1.3 причин непрацездатності з кодом 2 та 4.
  • Форму друку Додатку 1 розділено на титульний лист та зворотній лист.
  • Реалізовано експорт у файл формату XML.
 • Реалізовано експорт звіту ЄСВ у форматі XML.
 • У штатному розкладі виправлено помилку при проставленні ШВВ через контекстний пункт меню.
  ...

Оновлення від 28.09.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • При формуванні МО № 6 за вказаний період будуть «згортатися» в один рядок зв'язані документи PN (Прибуткування) і PP (Платіжне доручення вихідне).

Облік заробітної плати

 • Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних
  • Додано лікарняні за рахунок ФСНВ та виправлено коректне відображення декретних.
  • Додатки об'єднано в одну форму друку, додано додатки: 1.2, 1.4, 1.5, 2.

  ...

Оновлення від 21.09.2018 для Debet Plus V12

 • Додана можливість проводити перерахунок сум батьківської плати в поточному місяці за попередній та формувати квитанції на основі документа «Відомість з нарахування батьківської плати».
 • У вхідному платіжному дорученні (PV) з видом операції «Батьківська плата» з'явилась можливість вказувати групу та учня «До розподілу», після чого сформується загальне проведення по сумі, яку потрібно розділяти «Відомістю з розшифровки батьківської плати».
 • Оновлено Інструкцію користувача з нарахування і розподілу батьківської плати.
 • Оновлено Інструкцію користувача з обліку ТМЦ.

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення