Підтримка та оновлення

Оновлення від 16.08.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено розрахунок надбавки за вислугу років.
 • Виправлено роботу пункта меню «Поновити на посаді» для записів штатного розкладу для можливості поновлення будь-якої закритої посади, якщо немає відкритого запису ШР.
 • У розрахунку доплати до мінімальної ЗП реалізовано можливість розраховувати доплату в розрізі ШВВ з урахуванням обмеження по кожному ШВВ
  за допомогою константи dopl_mzp_shpz.
 • Змінено назву пункта меню «Довідники» – «Ощадні каси» на «Відділення банків для переказу на карткові рахунки».
 • У розрахунку відпускних відтепер також враховуються коефіцієнти, які заведені не першим числом місяця.
 • Додано документ «Розрахунок витрат на відрядження».
 • Додано можливість розбиття статистики для держобов'язків.
 • При запуску системи реалізовано автоматичне завантаження індексів споживчих цін із сайту Міністерства фінансів.
 • Запроваджено параметр системи «Види вислуги» та довідник коефіціентів.
 • Запроваджено параметр системи «Виконувати повне формування табелів при розрахунку ЗП», який регулює переформування табелів при розрахунку заробітної плати.
  ...

Оновлення від 30.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено процедуру рознесення по рахунках заробітної плати.
 • У розрахунку "_nvks" виправлено розрахунок суми пропорційно відпрацьованим годинам, якщо не вказані відпрацьовані дні.
 • Відновлено працездатність перегляду відомості руху з обігово-сальдової відомості ТМЦ.

Оновлення від 26.07.2019 для Debet Plus V12

 • У рознесенні по рахунках виправлено помилку некоректного формування проведень по заробітній платі (рядки червоного кольору).

Оновлення від 25.07.2019 для Debet Plus V12

 • Реалізовано коректне застосування коефіцієнта підвищення заробітної плати при виплаті по середньому у випадку підвищення окладів не з першого числа місяця.

Оновлення від 19.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено та доповнено налаштування звітного балансу (форми №№ 1, 1-м) та форм №№ 2, 2-м (Фінансовий звіт малого підприємництва) — рядок 1100.

Оновлення від 18.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлення розрахунку індексації та коректне формування наказів індексації при підвищенні окладів не з 1-го числа місяця.

Оновлення від 16.07.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізована доплата по кількості окладів.
 • Реалізовано розрахунок/перерахунок зарплати в розрізі виплат. Для цього треба в параметрах системи вказати довідник видів виплат.
 • Додана можливість виконувати розрахунок заробітної плати по одному працівнику із його особового рахунка.
 • Додана можливість зупинити розрахунок заробітної плати.
 • Виправлено відображення періоду лікарняного на формі друку для випадків, коли працівник відпрацював тільки один повний місяць.
 • Виправлено повторне врахування неявок днів відпустки без збереження заробітної плати при розрахунку відпускних для працівників, які одночасно займають декілька посад.
 • Для учбових відпусток реалізовано окремий тип наказу _otp_uch, який не буде пролонгувати відпустку на кількість святкових днів.
 • Додано контекстний пункт меню в штатному розкладі «Перевести працівника тимчасово виконуючим обов'язки...».
  Операція схожа на звичайне переведення при зміні окладу, але різниця полягає в тому, що працівнику будуть скопійовані всі надбавки та доплати працівника,
  за якого тимчасово виконуються обов'язки, а власні накази на надбавки та доплати будуть закриті.
 • У списку штатного розпису додано колонки для відображення даних із класифікатора професій.
 • Виправлено розрахунок за вислугу років.
 • Виправлено помилку при формуванні табеля робочого часу.
 • Виправлено додавання неявок до табелів через сервіс «Внесення неявок із готових сум».

Облік ТМЦ

 • Доопрацьовано розрахунок матеріального звіту, додана обробка документа VP, тепер ця кількість відображається червоним кольором.
  ...

Оновлення від 02.07.2019 для Debet Plus V12

Оновлено деякі розрахунки по заробітній платі.

Галузь: 

Оновлення від 26.06.2019 для Debet Plus V12

 • Оновлено шкалу розмірів надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування (від 200 до 1000 грн) згідно з Постановою КМУ від 19.06.2019 року № 525.

Оновлення від 24.06.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення