Підтримка та оновлення

Оновлення від 18.12.2020 для Debet Plus V12

Заробітна плата

 • Доопрацьовано розрахунок відпускних відповідно до змін Постанови КМУ № 100 з 12.12.2020 р.
 • У заяву-розрахунок на відшкодування лікарняних при друку та експорту в xml додано запит коду причини для ізоляції від COVID-19.
 • У розрахунку доплати до мінімальної зарплати реалізовано режим, при якому коефіцієнт відпрацьованого часу буде обмежуватися не однією, а кількістю ставок. Для цього треба в константі dmzp_koef_ogr встановити значення 2.
 • У наказах надбавок до окладу за тарифною сіткою додано можливість обирати тарифну сітку відмінну від зазначеної у штатному розписі.
 • У розрахунку нарахування ЄСВ враховано коригування розбіжностей, які виникають внаслідок заокруглень. Відтепер сума відповідних нарахувань буде дорівнювати відповідним відсоткам від загальних сум баз ЄСВ.
 • У наказах по заборгованості (тип _dolg) при зміні суми боргу автоматично перераховується залишок заборгованості з урахуванням всіх здійснених оплат.
 • У розрахунку профвнесків (процедура _pnfp34) реалізована можливість утримувати профвнески за різними відсотками. Для цього треба змінити тип наказу на _prk4 та занести накази з відповідними відсотками.
 • При переведенні співробітника з 1-го числа місяця запис попередньої посади відображається у 5-й таблиці звіту ЄСВ за місяць, який відповідає даті закінчення попередньої посади.
 • У документі «Відомість (VD)» реалізована можливість вивантажувати суми із зведення по ЗП за період.
 • При розрахунку середніх за два попередні місяці враховано наступний абзац 100-ї постанови: Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
 • Об'єднано накази «Пільга на ПДФО» і «Пільга на ПДФО (кількість дітей)» для більш зручного занесення даних.
 • У штатному розписі реалізовано можливість масового звільнення працівників.

...

Оновлення від 11.12.2020 для Debet Plus V12

 • Для організацій, які ведуть накопичення витрат із застосуванням транзитних проведень, додано налаштування в рознесення по рахунках для доплат лікарям та медичному персоналу.

Зауваження щодо цього оновлення

Якщо Ваша організація використовує транзитні проведення, і за період жовтень-листопад 2020 року виявлено незакритий залишок на субрахунку 811, прохання звернутися на службу підтримки для внесення виправлень у бухгалтерські операції по закриттю нарахованої суми доплат лікарям та медичному персоналу на рахунки транзитного обліку.

Галузь: 

Оновлення від 11.12.2020 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення файлів.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 02.12.2020 для Debet Plus V12

 • Додана папка документів NK-64 «Відшкодування послуг зі стажування інтернів». Як використовувати цей функціонал дивіться п.8.2 «Інструкції користувача з обліку ТМЦ».
  Оновлені інструкції завжди можна завантажити, використовуючи ярлик «Інструкції» на робочому столі програми «Дебет Плюс».
Галузь: 

Оновлення від 02.12.2020 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилку при виборі підрозділу в документах підсистеми обліку ТМЦ.

Оновлення від 30.11.2020 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • Виправлена форма друку оборотно-сальдової відомості «OBR11.xls Оборотно-сальдова вiдомiсть Excel (без переміщень)».
  У деяких випадках не друкувалися значення в полі «Видаток без переміщень - Кількість».

Оновлення від 19.11.2020 для Debet Plus V12

 • Оновлення файлів перегляду довідника банківських рахунків.

Оновлення від 10.11.2020 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • Додана можливість нарахування компенсуючого зобов'язання в папці PN-137 «Прибуткування кап. інвестицій (Дт151, 152)».

Звіт за формою 1-НС

 • Розділ 1.2 - розширено перелік даних, що потрапить в послуги.

Інше

 • Довідник аналітики № 200. Додана можливість додавати елементи в групу 1060 «Надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб».
Галузь: 

Оновлення від 29.10.2020 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • Оптимізація роботи програми
Галузь: 

Оновлення від 29.10.2020 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення по бухгалтерських довідках.

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення