Підтримка та оновлення

Оновлення від 07.05.2019 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • У звіті «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» (ф.1-м, 2-м) додана можливість квартального формування та виправлений розрахунок підсумків.

Облік заробітної плати

 • Для наказів «Утримання аліментів» та «Заборгованість за виконавчими листами» кількість знаків після коми для поля «відсоток» збільшена до 4-х.

...

Оновлення від 26.04.2019 для Debet Plus V12

 • Оновлення update1904241702.exe.safe, вислане в попередньому листі, наразі недоступне для скачування, тому прохання ігнорувати невдалу спробу скачування цього оновлення. Вірне посилання на файл вказане в даному листі. Вибачте за незручності.
 • У даному оновленні змінено план рахунків та налаштування господарських операцій у частині 663 рахунку "Розрахунки за іншими виплатами". Лікарняні за рахунок соцстраху та утримання з них ПДФО і ВЗ тепер обліковуються на субрахунку 663/1. Попередні обіги за субрахунком 661/12 перенесені на 663/1.
 • Нормативна база: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

  Цитата з інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку: «На субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності.»
Галузь: 

Оновлення від 25.04.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлена неточність при розрахунку доплати «за звання» в освітніх закладах.

Оновлення від 24.04.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилку контролю введених даних поля «Вид документа» в документі «Фінансові зобов`язання».
 • Виправлено помилку контролю введених даних поля «Документ розрахунку» в документі «Платіжне доручення вихідне».

Оновлення від 23.04.2019 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • У звіті «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) (вид звіту - com.debet.frm_2_1901) виправлено розрахунок рядків 2500 та 2520.
 • Додано окремий звіт «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) (вид звіту - com.debet.frm_2_1902) для клієнтів, які не проводять закриваючі проведення щоквартально. Для користування звітом com.debet.frm_2_1902 його потрібно створити, попередньо оновивши список звітів.

Оновлення від 22.04.2019 для Debet Plus V12

Оновлення від 19.04.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Модифіковано довідник тарифних сіток.

Облік ТМЦ

 • Доопрацьовано розрахунок звіту «Обігово-сальдова відомість за матеріальними рахунками».
 • Додано форму друку «Обігово-сальдова відомість за матеріальними рахунками».
 • Додано форму друку «Бухгалтерська довідка» для господарських операцій з рядками.

Зміни для бюджетних організацій

 • Модифіковано форму друку «Рахунок-фактура».

...

Оновлення від 16.04.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлена помилка в табелях обліку робочого часу, пов'язана із позначенням неділі робочим днем, якщо субота встановлена як робоча.

Облік ТМЦ

 • Внесені зміни для коректного обліку ТМЦ, що ведуться в розрізі постачальників.

Різне

 • Внесені зміни з метою коректної обробки неправильних даних у файлі userpar.xml.

Оновлення від 15.04.2019 для Debet Plus V12

Облік касових операцій

 • Виправлено помилку, яка виникала під час формування документа «Відомість» (VD).

Облік ТМЦ

 • Виправлено помилку, яка виникала під час формування документа «Рахунок-фактура» (SF).

Різне

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 12.04.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано можливість обмежувати загальну суму коефіцієнтів по всіх сумісниках при розрахунку доплати до мінімальної ЗП за допомогою константи dmzp_koef_ogr.

Зміни для бюджетних організацій

 • Виправлено помилку, яка виникала під час створення фінансових зобов'язань.

Різне

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення