Підтримка та оновлення

Оновлення від 26.07.2019 для Debet Plus V12

 • У рознесенні по рахунках виправлено помилку некоректного формування проведень по заробітній платі (рядки червоного кольору).

Оновлення від 25.07.2019 для Debet Plus V12

 • Реалізовано коректне застосування коефіцієнта підвищення заробітної плати при виплаті по середньому у випадку підвищення окладів не з першого числа місяця.

Оновлення від 19.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено та доповнено налаштування звітного балансу (форми №№ 1, 1-м) та форм №№ 2, 2-м (Фінансовий звіт малого підприємництва) — рядок 1100.

Оновлення від 18.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлення розрахунку індексації та коректне формування наказів індексації при підвищенні окладів не з 1-го числа місяця.

Оновлення від 16.07.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізована доплата по кількості окладів.
 • Реалізовано розрахунок/перерахунок зарплати в розрізі виплат. Для цього треба в параметрах системи вказати довідник видів виплат.
 • Додана можливість виконувати розрахунок заробітної плати по одному працівнику із його особового рахунка.
 • Додана можливість зупинити розрахунок заробітної плати.
 • Виправлено відображення періоду лікарняного на формі друку для випадків, коли працівник відпрацював тільки один повний місяць.
 • Виправлено повторне врахування неявок днів відпустки без збереження заробітної плати при розрахунку відпускних для працівників, які одночасно займають декілька посад.
 • Для учбових відпусток реалізовано окремий тип наказу _otp_uch, який не буде пролонгувати відпустку на кількість святкових днів.
 • Додано контекстний пункт меню в штатному розкладі «Перевести працівника тимчасово виконуючим обов'язки...».
  Операція схожа на звичайне переведення при зміні окладу, але різниця полягає в тому, що працівнику будуть скопійовані всі надбавки та доплати працівника,
  за якого тимчасово виконуються обов'язки, а власні накази на надбавки та доплати будуть закриті.
 • У списку штатного розпису додано колонки для відображення даних із класифікатора професій.
 • Виправлено розрахунок за вислугу років.
 • Виправлено помилку при формуванні табеля робочого часу.
 • Виправлено додавання неявок до табелів через сервіс «Внесення неявок із готових сум».

Облік ТМЦ

 • Доопрацьовано розрахунок матеріального звіту, додана обробка документа VP, тепер ця кількість відображається червоним кольором.
  ...

Оновлення від 02.07.2019 для Debet Plus V12

Оновлено деякі розрахунки по заробітній платі.

Галузь: 

Оновлення від 26.06.2019 для Debet Plus V12

 • Оновлено шкалу розмірів надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування (від 200 до 1000 грн) згідно з Постановою КМУ від 19.06.2019 року № 525.

Оновлення від 24.06.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 21.06.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено проблему, що періодично виникала під час друку в Excel після друкування того ж документа у Jasper Report.
 • Виправлено проблему, через яку у відомості залишків не заповнювалася колонка «Одиниця виміру».
 • У «Вибірку по списанню» додано колонки із номером та датою накладної першого приходу.
 • Додано можливість указувати поле авансу для квитанції нарахування батьківської плати.
 • Виправлено збереження 6-ти аналітик у розширеннях документів.
 • Виправлено формування табелів з додатковими навантаженнями.
 • Оптимізоване збереження розширень документів.
 • Виправлено режим підсумовування в обігово-сальдовій відомості з ТМЦ.
 • Виправлено помилку, що виникала при створенні банківського рахунку (в системах з декількома організаціями в одній базі).
 • Виправлено розкриття обігів по 11-му та 12-му меморіальних ордерах.
 • Додано контекстний пункт меню для зміни наступного номера документа
  («Встановити наступний номер документа» у списку документів або у переліку папок документів).
 • При створенні документа GP за рецептом, відтепер у видаткові рядки рахунок буде визначатися із залишків.

Оновлення від 19.06.2019 для Debet Plus V12

 • Внесено зміни до формату екпорту/друку реєстрів юридичних зобов'язань.
 • У довіднику Джерел фінансування поле «Код за мережею» розширено до 10 знаків.
 • Розроблено «Звіт про обсяг платежів в розрізі товарів» для Є-data.
 • Переглянуто та доповнено налаштування звітного балансу (форма № 1, форма № 1-м),
  доопрацьовано експорт/імпорт налаштувань звітного балансу (меню «Баланс – Звітний баланс – Налагодження-Сервіс»),
  доопрацьовано форми друку (форма № 2, форма № 1-м, 2-м) у випадку збитковості.
  Перевірено та допрацьовано розрахунок форм № 2 (Звіт про фінансові результати), № 1-м, 2-м (Фінансовий звіт малого підприємництва).
 • Додано імпорт із казначейської програми «ІПК. Місцевий бюджет» та з АІС.
 • Набір компонентів для копіювання файлів виписки з ІПК та АІС.
 • Модифіковано імпорт з СДО. Виправлено визначення КЕКВ з призначення платежу.
Галузь: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення