Підтримка та оновлення

Оновлення від 17.08.2020 для Debet Plus V12

 • Внеcено зміни у форми друку реєстрів юридичних, фінансових зобов'язань та реєстрів платіжних доручень згідно з наказом МФУ від 10.07.2020 № 408
Галузь: 

Оновлення від 17.08.2020 для Debet Plus V12

 • Внеcено зміни у форми друку реєстрів юридичних, фінансових зобов'язань та реєстрів платіжних доручень згідно з наказом МФУ від 10.07.2020 № 408

Оновлення від 31.07.2020 для Debet Plus V12

 • Оновлено налаштування проводок папки документів вхідних платіжних доручень PV-101 «Реалізація товарів, робіт, послуг (Кт 361)».
  Додано можливість автоматичного віднесення коштів, отриманих від фізичних осіб через банківські установи
  та поштові відділення, на код контрагента «Кінцевий споживач».
  З цією метою в довіднику контрагентів потрібно відредагувати рядки для організацій,
  через які надходять кошти від фізичних осіб (банківські установи та поштові відділення),
  і в полі «Код платника» вибрати контрагента «Кінцевий споживач» (зазвичай, це код № 5).
  Після цього при формуванні проводок у папці PV-101 буде використовуватись код контрагента,
  вказаний у розширенні організації «Код платника», якщо він вказаний.
 • Оновлено налаштування проводок папки документів вхідних платіжних доручень «Цільове фінансування (Кт 482)».
  Якщо в документі використовуються рядки, то проводки автоматично формуються в розрізі рядків документа.
 • Позначений таким, що використовується, код 1051 «Основний вид діяльності» довідника 200 «Види діяльності та доходів».
Галузь: 

Оновлення від 15.07.2020 для Debet Plus V12

Цим оновленням вносяться зміни до налаштувань довідників аналітичного обліку, плану бухгалтерських рахунків та документів первинного обліку для забезпечення можливості автоматичного розрахунку Звіту про доходи та витрати за формою «1-НС (квартальна)» та обліку цільового фінансування.

А саме:

 1. Для можливості зміни значення за замовчуванням розширень заголовків документів «Вид діяльності» в усіх папках документів та зміни значень виду діяльності в усіх проводках та документах доданий контекстний пункт меню на довіднику аналітики № 200: «Налаштування» → «Довідники аналітики» → перейти до рядка під номером 200 та натиснути праву кнопку миші → «Встановити замовчування для значень розширень». При цьому програма запитає «старий код» та «новий код» і виконає такі дії:
  • Значенням «новий код» будуть встановлені замовчування для заголовків документів. Замовчуванням для рядків лишається порожнє значення;
  • Усі існуючі значення розширень заголовків і рядків документів, в яких встановлений «старий код», будуть замінені на значення «новий код»;
  • Існуючі значення аналітик усіх рахунків, до яких прив'язаний довідник видів діяльності та встановлений «старий код», будуть замінені на значення «новий код».
 2. У документах з оприбуткування, переміщення та списання ТМЦ значення виду діяльності 1051 «Основний вид діяльності» замінено на значення 10 «Первинна медична допомога». Елемент 1051 позначений як такий, що не повинен використовуватись.
  ...
Галузь: 

Оновлення від 13.07.2020 для Debet Plus V12

 • Внесено зміни до форм друку реєстру юридичних зобов'язань відповідно до наказу № 244 Міністерства фінансів України від 29 травня 2020 року.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.
Галузь: 

Оновлення від 10.07.2020 для Debet Plus V12

 • Внесено зміни до форм друку реєстру юридичних зобов'язань відповідно до наказу № 244 Міністерства фінансів України від 29 травня 2020 року.

Оновлення від 18.06.2020 для Debet Plus V12

 • Реалізовано індексацію тієї частини відпустки, що виникає з дня підвищення окладів відповідно до п.10 Постанови № 100 від 8 лютого 1995 р. «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».
 • Виправлено ситуацію, коли при наявності коефіцієнтів підвищення не з початку місяця, у відпустках цього місяця після дати підвищення не індексувалася статистика попередніх місяців.

Оновлення від 09.06.2020 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 04.06.2020 для Debet Plus V12

Внесені зміни для подальшої можливості розрахунку Звіту про доходи та витрати за формою «1-НС (квартальна)».

А саме:

 • У плані рахунків збільшена максимальна кількість аналітик на рахунках із трьох до шести, змінені налаштування господарських операцій у частині визначення аналітик 4, 5, 6.
 • Для формування звіту за формою 1-НС доданий та наповнений необхідними елементами довідник аналітики № 200 «Види діяльності».
 • До рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 23, 91, 93, 94 та субрахунків 901, 902, 903 останньою аналітикою додано довідник аналітики № 200 «Вид діяльності».
 • У всіх папках документів на оприбуткування (PN), реалізацію (NK) та списання (PZ) у заголовку та табличній частині документа додано поле «Вид діяльності». Вибір значень відбувається з довідника аналітики № 200 «Види діяльності». Значення виду діяльності можна вказувати як у заголовку документа, так і в рядках. Пріоритет надається значенню, вказаному в рядках.
 • У всіх папках документів на списання матеріальних цінностей (тип документа PZ) у заголовку документа (в табличній частині це вже було раніше) додано поле «Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу». Тим, хто використовує транзитні проводки для закриття витрат з рахунків класу 8, тепер значення рахунку можна вказувати як у заголовку документа, так і в рядках. Пріоритет надається значенню, вказаному в рядках.
 • Для документів вхідних платіжних доручень (PV) та вихідних платіжних доручень (PP), у проводках до яких за дебетом чи кредитом використовуються рахунки 70, 71, 72, 73, 74, 75, 23, 91, 93, 94 та субрахунки 901, 902, 903, додано поле «Вид діяльності». Вибір значень із довідника аналітики № 200 «Види діяльності».
 • Доданий довідник аналітики № 99 «Види ТМЦ для НСЗУ». Цей довідник необхідний для можливості групування даних рахунку 20/201 «Сировина та матеріали» в розрізі, передбаченому розділом І п.2.1 звіту за формою 1-НС та .
  ...
Галузь: 

Оновлення від 18.05.2020 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • У програмі M.E.Doc змінився формат обміну податковими накладними з використанням модуля «Інтеграція». У зв'язку з цим, внесені зміни в програму «Дебет Плюс» (пункти меню «Передати в M.E.Doc» та «Отримати з M.E.Doc» у папках документів з виданими та отриманими податковими накладними). Актуально для версії програми M.E.Doc 11.02.009 та вище.
 • Виправлено помилку розрахунку облікової ціни в прибутковій накладній після збереження документа.

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення