Підтримка та оновлення

Оновлення від 31.01.2019 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • Оновлено налаштування папок документів.
  • Прибуткування ТМЦ
  • Внутрішнє переміщення ТМЦ
  • Реалізація ТМЦ
  • Списання ТМЦ
  • Прибуткування МНМА
  • Передача МНМА в експлуатацію
  • Списання МНМА
   ...
Галузь: 

Оновлення від 24.01.2019 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • Актуалізовано форми друку МО № 9-авт, № 10-авт, № 13-авт, № 14-авт та розроблена № 17-авт згідно наказу МФУ 08.09.2017 № 755.
 • Внесено зміни до форми кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису з 01 січня 2019 р.
 • У формах друку реєстрів фінансових та юридичних зобов'язань додано можливість формувати підсумок в залежності від змінних організації.
  Також ці форми доопрацьовано для коректного відображення назви ДКСУ.
 • Запроваджено звіт «Аналіз фінансування установ помісячно».
 • Запроваджено звіт «Аналіз фінансування установ зведений».
 • Внесено корективи до форми друку кошторису.
 • Внесено зміни до звіту «Зведення показників спеціального фонду».
  ...

Оновлення від 21.01.2019 для Debet Plus V12

Системне оновлення файлів щодо повноважень користувачів.

Оновлення від 16.01.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку розрахунку денного заробітку для доплат по середньому за 2 попередні місяці з порівнянням середнього та денного заробітку в ситуації,
  коли в особовому рахунку декілька записів штатного розкладу.
 • Реалізовано розрахунок будь-якої надбавки з табеля з пріоритетом за днями (_nvkd).
 • У доплату за перевірку зошитів додано коефіцієнт пропорційності відпрацьованих днів.
 • Прискорено відкриття списку особових рахунків.

Облік ТМЦ

 • Внесено зміни у формування накладної з рахунку-фактури. Під час створення накладної з рахунку-фактури відтепер будуть переноситись спільні розширення з документа SF у документ NK.
 • Виправлено помилку, що виникала при експорті накладних до M.E.Doc.
  ...

Оновлення від 10.01.2019 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • Додано форми друку звіту «Аналіз фінансування кошторисних призначень» (zvkoshtvykex01.xls).
 • У формі друку реєстра юридичних зобов'язань виправлено заповнення назви відділу держказначейства.
 • Виправлено режим завантаження рядків у документі «Мережа» (NET).

Оновлення від 10.01.2019 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • Оновлено форму № 21-заг (місячна, річна).

Оновлення від 09.01.2019 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Розроблено форми друку облікового регістру «Облік грошових коштів та грошових документів»:
  • Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33.
  • Відомость за дебетом рахунку 30.
  • Відомость за дебетом рахунку 31.
  • Відомость за дебетом рахунку 33.
 • Розроблено форми друку облікового регістру «Облік довгострокових та короткострокових позик»:
  • Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60.
 • Внесено зміни в МО № 6.
  Виправлено помилку, через яку не відображались суми в розрізі документів, а лише їх підсумок.
 • Внесено зміни в МО № 8.
  Відтепер назва першої аналітики буде визначатися відповідно до рахунку.
 • Внесено зміни в МО № 11, 12.
  Виправлено помилку, через яку в обіговому балансі та МО за конкретний період не співпадали суми.
 • Виправлено проблему, пов'язану з формуванням на 1 січня початкових сумових залишків із залишків ТМЦ у випадку, коли 1-го січня вже були обіги.

Облік заробітної плати

 • Доопрацьовано розрахунок індексації з урахуванням сумісників та кількості ставок.
  ...

Оновлення від 02.01.2019 для Debet Plus V12

 • З 2019 року змінюються константи по заробітній платі
   Прожитковий мінімум для працездатних осіб:
  • з 01.01.2019 по 30.06.2019 — 1 921 грн
  • з 01.07.2019 по 30.11.2019 — 2 007 грн
  • з 01.12.2019 по 31.12.2019 — 2 102 грн
 • Мінімальна заробітна плата з 01.01.2019 — 4 173 гривні
 • Максимальна база для нарахування ЄСВ — 62 595 грн. (15 розмірів мінімальної заробітної плати)
 • Величина заробітної плати, для якої застосовується соціальна пільга — 2 690 грн.
 • Розмір соціальної пільги — 960,50 грн.

Оновлення від 20.12.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлена помилка, в результаті якої за деякими видами нарахувань донараховувались суми, навіть якщо в табелі для цих доплат не був вказаний час

Оновлення від 18.12.2018 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • У довідник № 357 «Джерела фінансування» додано поле «Установа».
 • Запроваджено довідник № 365 «Органи Державної казначейської служби».
 • Доопрацьовано форми фінансової звітності № 2-дс, № 3-дс, № 4-дс (наказ МФУ № 307 від 28.02.2017).
 • Додано відомість «Перенесення залишків по батьківській платі (при наявності залишків у момент переведення в нову групу/освітній заклад)».
 • У клас ТМЦ «МНМА» додано нове поле «Дата випуску».
 • У довідник номенклатури додано групу № 5000 «Розрахунки до кошторису».

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення