Готові галузеві рішення

Облік для СГ-підприємств

Важлива інформація
Інструкції
Інструкція користувача по закриттю рахунків та звітності
Інструкція користувача з обліку касових операцій
Інструкція користувача з обліку основних засобів
Інструкція користувача з обліку заробітної плати
Інструкція користувача з обліку автотранспорту в СГ
Інструкція користувача з обліку земельних паїв
Інструкція користувача з обліку ТМЦ та МНМА
Інструкція користувача з обліку банківських операцій
Інструкція користувача з обліку валютних операцій
Інструкція по встановленню та налаштуванню Дебет Плюс V12
Технічна підтримка
Обговоріть можливість використання на вашому підприємстві
Залиште заявку:
Українська компанія-розробник ПЗ
Дебет Плюс

«Дебет Плюс» — українська компанія-розробник програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, оперативного та фінансового обліку.

Співпраця з нами — це можливість отримати повний спектр послуг автоматизації бізнес-процесів — розробка, впровадження, супровід — безпосередньо від компанії-розробника програмного забезпечення.

«Дебет Плюс» — розроблено в Україні і для України!

2000+
організацій на підтримці
30
років досвіду
16
підсистем та модулів
>50
навчальних закладів у співпраці

Програма автоматизації бухгалтерського обліку для підприємств АПК (агро-промислового комплексу) «ДЕБЕТ Плюс» забезпечує можливості для ведення бухгалтерського, оперативного і податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах України. Ми маємо великий досвід впровадження програми для бухобліку на підприємствах, що займаються рослинництвом, тваринництвом та переробкою сільськогосподарської продукції.

Для можливості отримання собівартості готової продукції та аналізу її структури, при введенні системи в експлуатацію в плані рахунків до витратними рахунками прикріплюють такі розрізи аналітичного обліку:

  • види продукції;
  • види витрат;
  • виробничі підрозділи.

Презентація облікової програми з конфігурацією «Сільське господарство України»

Облік рослинництва

Облік витрат по рослинництву проводиться в розрізі культур, полів, виробничих підрозділів (бригад) і видів витрат. Є можливість одержувати звіти по списанню матеріальних цінностей (посівного матеріалу, добрив, хімічних засобів захисту) в розрізі культур і виробничих підрозділів. Реалізовано отримання звіту по Формі № 21-заг «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції».

Облік тваринництва

Характерною особливістю програми бухобліку «ДЕБЕТ Плюс» є можливість одночасного обліку поголів'я в живій вазі і в головах. Реалізовано облік приплодів і привісів. Облік поголів'я ведеться в розрізі вікових груп, підрозділів (ферм) і матеріально відповідальних осіб. Є можливість формування «Звіту по тваринництву» (форма 24-сг).

Облік робіт тракторного парку

У програмі ведеться довідник транспортних засобів. Для тракторного парку ведеться довідник додаткового обладнання, яке агрегатується з кожним транспортним засобом. На кожну таку зв'язку заводяться види виконуваних робіт, для яких задаються норми витрати палива і норми виробітку.

На підставі заведених у систему нарядів на роботу тракторного парку, система автоматично розраховує кількість палива, що підлягає списанню по нормі, а також суми заробітної плати водіїв.

Для машинотракторних парків є можливість отримувати звіти по кількостям витрати палива за нормою, сумам нарахованої заробітної плати, обсягів виконаних робіт у гектарах еталонної пахоти в розрізі культур, виконаних робіт, підрозділів (тракторних парків), тракторів і водіїв. Є можливість контролю економії і перевитрати палива по водіям.

Облік робіт автомобільного парку

У програмі ведеться довідник автомобілів. Для кожного автомобіля заводяться норми списання палива («літня», «зимова», на роботу спецобладнання і т.п.). Норма заводиться на кілометри пробігу і на тонно-кілометри.

На підставі заведених шляхових листів система автоматично проводить розрахунок кількості палива, що підлягає списанню по нормі, а також суми заробітної плати водіїв. Підтримуються такі види оплати, як годинна тарифна ставка і відрядна оплата праці (за тонно-кілометри, за тонни перевезеного вантажу, за додаткові роботи).

Облік заробітної плати в сільському господарстві

Підтримуються різні види розрахунку заробітної плати працівників, а саме:

  • окладна форма оплати праці;
  • годинна тарифна ставка;
  • відрядна оплата праці (за нарядами);
  • оплата праці за трудовими угодами;
  • оплата праці сумісників.

Дані за сумами заробітної плати водіїв із занесених нарядів на роботу с/г машин та із шляхових листів потрапляють автоматично, що дозволяє уникнути повторного рознесення інформації.

Система автоматично відстежує суми заборгованості перед працівниками по заробітній платі.

Бухгалтерські проведення за результатами розрахунку заробітної плати формуються автоматично.

Фактична собівартість сільськогосподарської продукції

Програмний комплекс «ДЕБЕТ Плюс» має достатній інструментарій для визначення фактичної собівартості продукції в автоматичному режимі. Прямі витрати відносяться безпосередньо на кожен вид продукції.

Розподіл загальновиробничих витрат та витрат допоміжних виробництв на готову продукцію проводиться за допомогою режиму «Закриття рахунків» згідно з методикою, прийнятою на підприємстві (наприклад, пропорційно тонно-кілометрам, еталонним гектарам, прямим витратам, до сум заробітної плати, фізичним обсягами виробленої продукції і т.п.). При цьому після закриття рахунків зберігається аналітичний розріз отриманої собівартості, що дає можливість аналізу структури фактичної собівартості за видами витрат (посівний матеріал, ПММ, добрива, заробітна плата, відрахування до бюджету тощо).

Облік земельних і майнових паїв

У бухгалтерській програмі «Дебет Плюс» є окремий довідник договорів на оренду земельних ділянок. Нарахування орендної плати за паї автоматизовано. Облік сум орендної плати ведеться в розрізі населених пунктів (сіл) і орендодавців. Передбачена виплата орендної плати як грошима, так і видача продукції в рахунок паю.

Більш докладну інформацію про можливості автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах України і українську бухгалтерську програму «ДЕБЕТ Плюс» загалом, можна отримати, сконтактувавши з нами.