Підтримка та оновлення

Оновлення від 16.09.2019 для Debet Plus V12

 • Відновлена працездатність каналу сповіщення розробників про помилки під час роботи з програмою.

Оновлення від 28.08.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено розрахунок індексації та аліментів.

Оновлення від 27.08.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 19.08.2019 для Debet Plus V12

 • Доопрацьовано процедуру імпорту платіжних доручень з клієнт-банку.

Оновлення від 16.08.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено розрахунок надбавки за вислугу років.
 • Виправлено роботу пункта меню «Поновити на посаді» для записів штатного розкладу для можливості поновлення будь-якої закритої посади, якщо немає відкритого запису ШР.
 • У розрахунку доплати до мінімальної ЗП реалізовано можливість розраховувати доплату в розрізі ШВВ з урахуванням обмеження по кожному ШВВ
  за допомогою константи dopl_mzp_shpz.
 • Змінено назву пункта меню «Довідники» – «Ощадні каси» на «Відділення банків для переказу на карткові рахунки».
 • У розрахунку відпускних відтепер також враховуються коефіцієнти, які заведені не першим числом місяця.
 • Додано документ «Розрахунок витрат на відрядження».
 • Додано можливість розбиття статистики для держобов'язків.
 • При запуску системи реалізовано автоматичне завантаження індексів споживчих цін із сайту Міністерства фінансів.
 • Запроваджено параметр системи «Види вислуги» та довідник коефіціентів.
 • Запроваджено параметр системи «Виконувати повне формування табелів при розрахунку ЗП», який регулює переформування табелів при розрахунку заробітної плати.
  ...

Оновлення від 30.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено процедуру рознесення по рахунках заробітної плати.
 • У розрахунку "_nvks" виправлено розрахунок суми пропорційно відпрацьованим годинам, якщо не вказані відпрацьовані дні.
 • Відновлено працездатність перегляду відомості руху з обігово-сальдової відомості ТМЦ.

Оновлення від 26.07.2019 для Debet Plus V12

 • У рознесенні по рахунках виправлено помилку некоректного формування проведень по заробітній платі (рядки червоного кольору).

Оновлення від 25.07.2019 для Debet Plus V12

 • Реалізовано коректне застосування коефіцієнта підвищення заробітної плати при виплаті по середньому у випадку підвищення окладів не з першого числа місяця.

Оновлення від 19.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено та доповнено налаштування звітного балансу (форми №№ 1, 1-м) та форм №№ 2, 2-м (Фінансовий звіт малого підприємництва) — рядок 1100.

Оновлення від 18.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлення розрахунку індексації та коректне формування наказів індексації при підвищенні окладів не з 1-го числа місяця.

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення