Підтримка та оновлення

Оновлення від 08.10.2021 для Debet Plus V12

 • Виправлено причини виникнення проблем при імпорті виписок із систем «Клієнт-Банк».
 • Вдосконалено режим редагування ознак видів оплати в підсистемі «Облік заробітної плати».
 • Перевірено та, в разі потреби, оновлено налаштування параметрів для процентного методу нарахування зносу основних засобів.
 • Додано параметр папки «Встановлювати значення за замовчуванням для розширень з папки, до якої було переведено документ». За замовчуванням параметр увімкнений. При переміщені документів до іншої папки будуть встановлюватись значення розширень за замовчуванням, отримані з цільової папки.

Оновлення від 05.10.2021 для Debet Plus V12

Корпоративний облік ОЗ

 • Доопрацьовано алгоритм розрахунку наступного інвентарного номеру при додаванні нового об'єкта ОЗ.
 • Додано форму друку реєстру прибуття у форматі *.xls.
 • Додано форму друку реєстру переміщень у форматі *.xls.
 • Додано форму друку реєстру вибуття у форматі *.xls.

Облік касових операцій

 • Додано форму друку «Акт інвентаризації каси».

Облік заробітної плати

 • Додано довідник №154 «Види окремих розрахунків заробітної плати».
 • Змінено структуру довідника розцінок (реалізовано відображення ієрархічно).
 • Додано константу otp_go_04092021: «Застосування змін по 100-й постанові від 04.09.2021». Оновлено розрахунки по середньому (відпустка, за 2 попередніх місяці).

Зведення бухгалтерського балансу

 • Доопрацьовано форму друку МО № 9 і МО № 9/1.

Загальні

Оновлення від 29.09.2021 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.
Галузь: 

Оновлення від 07.09.2021 для Debet Plus V12

 • Додано нові коди непрацездатності в довідник «Причини непрацездатності».
 • Додано нові властивості до довідника «Причини непрацездатності».
 • Доопрацьовано експорт у M.E.Doc.

Оновлення від 06.09.2021 для Debet Plus V12

 • Збільшена кількість знаків перед комою параметра «Знос одиниці».

Оновлення від 28.08.2021 для Debet Plus V12

Заробітна плата

 • Оновлення заяви-розрахунку у зв'язку із запровадженням електронного реєстру листків непрацездатності.
 • Реалізовано редагування єдиним списком сум статистики для розрахунків, які обчислюються за середньою заробітною платою.
 • Доповнено довідник індексів споживчих цін за червень та липень 2021 р.
 • Відновлено працездатність режиму автоматичного оновлення індексів споживчих цін через інтернет.
  ...

Оновлення від 20.08.2021 для Debet Plus V12

 • Вирішено проблему розгорнутого сальдо по рахунках 361, 371, 377, 631, 681 та 685 станом на 01.01.2021, що виникло після додавання на ці рахунки нового рівня аналітичного обліку «Види діяльності та доходів», необхідного для коректного формування звіту за формою 1-НС.
Галузь: 

Оновлення від 12.08.2021 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення:
  • Надано повноваження на довідник № 149 «Доходи майбутніх періодів»;
  • Доопрацьовано режим формування проводок у господарських операціях.
Галузь: 

Оновлення від 11.08.2021 для Debet Plus V12

 • Для забезпечення можливості формування та експорту звіту за формою 1-НС у відповідності до листа НСЗУ від 13.07.2021 року №14993/8-17-21 про надання звіту 1-НС про доходи та витрати за 1 півріччя 2021 року, внесено такі зміни:
  • Додано довідник аналітичного обліку № 149 «Доходи майбутніх періодів»;
  • На рахунку 69 додано новий рівень аналітики — код із довідника № 149 «Доходи майбутніх періодів»;
  • На субрахунках 361, 377, 681, 631, 371, 685 додано новий рівень аналітики — код із довідника № 200 «Вид діяльності та доходів»;
  • Внесено зміни в процедури розрахунку та експорту звіту 1-НС про доходи та витрати.
  • Додано елементи до довідника аналітичного обліку № 200 «Вид діяльності та доходів»
   751 «Дохід для покриття за рахунок бюджету витрат (збитків), що виникли за рахунок амортизації основних засобів, отриманих як статутний капітал»
   752 «Сума компенсація за рахунок бюджету збитку періода»
 • Наразі не реалізовано коректний розрахунок таких розділів звіту 1-НС:
  • таблиця 9 «Баланс»:
   • графа 1155.2 «заборгованість бюджету з цільового фінансування» (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48);
Галузь: 

Оновлення від 08.07.2021 для Debet Plus V12

Основні засоби

 • Додано паки документів зі зміни параметрів ОЗ:
  • Введення складової частини (UOSEX:OD-11);
  • Зміна параметрів ОЗ(без проводок) (UOSEX:OD-12);
  • Виділення частки при груповому обліку (UOSEX:OD-13);
  • Зміна рахунку обліку (UOSEX:OD-16);
  • Часткова ліквідаці ОЗ (UOSEX:OD-50).
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.
Галузь: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Підтримка та оновлення