Сільське господарство

Оновлення від 18.12.2020 для Debet Plus V12

Заробітна плата

 • Доопрацьовано розрахунок відпускних відповідно до змін Постанови КМУ № 100 з 12.12.2020 р.
 • У заяву-розрахунок на відшкодування лікарняних при друку та експорту в xml додано запит коду причини для ізоляції від COVID-19.
 • У розрахунку доплати до мінімальної зарплати реалізовано режим, при якому коефіцієнт відпрацьованого часу буде обмежуватися не однією, а кількістю ставок. Для цього треба в константі dmzp_koef_ogr встановити значення 2.
 • У наказах надбавок до окладу за тарифною сіткою додано можливість обирати тарифну сітку відмінну від зазначеної у штатному розписі.
 • У розрахунку нарахування ЄСВ враховано коригування розбіжностей, які виникають внаслідок заокруглень. Відтепер сума відповідних нарахувань буде дорівнювати відповідним відсоткам від загальних сум баз ЄСВ.
 • У наказах по заборгованості (тип _dolg) при зміні суми боргу автоматично перераховується залишок заборгованості з урахуванням всіх здійснених оплат.
 • У розрахунку профвнесків (процедура _pnfp34) реалізована можливість утримувати профвнески за різними відсотками. Для цього треба змінити тип наказу на _prk4 та занести накази з відповідними відсотками.
 • При переведенні співробітника з 1-го числа місяця запис попередньої посади відображається у 5-й таблиці звіту ЄСВ за місяць, який відповідає даті закінчення попередньої посади.
 • У документі «Відомість (VD)» реалізована можливість вивантажувати суми із зведення по ЗП за період.
 • При розрахунку середніх за два попередні місяці враховано наступний абзац 100-ї постанови: Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
 • Об'єднано накази «Пільга на ПДФО» і «Пільга на ПДФО (кількість дітей)» для більш зручного занесення даних.
 • У штатному розписі реалізовано можливість масового звільнення працівників.

...

Оновлення від 11.12.2020 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення файлів.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 02.12.2020 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилку при виборі підрозділу в документах підсистеми обліку ТМЦ.

Оновлення від 30.11.2020 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • Виправлена форма друку оборотно-сальдової відомості «OBR11.xls Оборотно-сальдова вiдомiсть Excel (без переміщень)».
  У деяких випадках не друкувалися значення в полі «Видаток без переміщень - Кількість».

Оновлення від 19.11.2020 для Debet Plus V12

 • Оновлення файлів перегляду довідника банківських рахунків.

Оновлення від 29.10.2020 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення по бухгалтерських довідках.

Оновлення від 23.10.2020 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення видаткового касового ордера.

Оновлення від 16.10.2020 для Debet Plus V12

 • Сервісне оновлення (модифікація структур представлень).

Оновлення від 14.09.2020 для Debet Plus V12

Різне

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 04.09.2020 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • У довіднику номенклатури пункти меню «Скопіювати відмічені рядки довідника в буфер», «Встановити ведення за прибуткуваннями», «Скасувати ведення за прибуткуваннями»,
  «Скасувати ведення за постачальниками», «Встановити ведення за середніми цінами», «Скасувати ведення за середніми цінами», «Відновити середні ціни в рядках накладних» переміщено в меню «Сервіс».
 • У вибірку по списанню доданий фільтр по КЕКВ за умови встановленого системного параметру «Вести облік ТМЦ в розрізі КЕКВ».

Звітність

Сторінки

Підписатися на RSS - Сільське господарство