Сільське господарство

Оновлення від 11.10.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізовано розрахунок окладу з штатного розкладу з урахуванням кількості ставок без урахування відпрацьованого часу для розрахунку довідкових полів особових рахунків, які можуть бути використані як база для інших розрахунків.
 • Виправлено режим додавання/редагування рядка документа «Відомість».
 • Виправлено режим додавання/редагування документа «Табель».
 • Виправлено розрахунок розрахунково-платіжної відомості.
 • При першому розрахунку розрахунково-платіжної відомості використовується підсумок № 51 «Підрозділ», який за потреби можна змінити.

Різне

 • Додано додаткову (другу) форму друку Журналу-головної, де виконується перенесення рядків на сторінці. Попередня форма друку залишилася без змін.

Оновлення від 09.10.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено процедуру внесення неявок у табель обліку робочого часу з наказу на введення готових сум, якщо в поточному місяці у працівника було переведення на іншу посаду.
 • Виправлено друк форми № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».
 • Виправлено ситуацію, коли при розрахунку зведення за особовими рахунками по підрозділам не враховувались суми, які стосувалися записів штатного розкладу попередніх місяців.
 • Додана можливість масового обнулення фактичного часу табелю в режимі формування табелів за першу половину місяця.
 • Реалізовано розрахунок ЗП для людини, яка перебуває на службі за контрактом у Збройних Силах України. Розрахунок фіксує середню заробітну плату за два попередні місяці та застосовує до неї кількість днів норми кожного розрахункового місяця та коефіцієнт підвищення.
 • Реалізовано можливість при розділенні сум авансу в розрізі шифрів виробничих витрат (ШВВ) не враховувати деякі ШВВ. Для цього потрібно вказати перелік ШВВ-виключень (через кому) в змінній організації ZRP.SPLIT_NLG_AVNS_EXCEPTION.
 • На формі штатного розкладу додано поля введення періоду відбору інформації.
 • Для форми друку «Заява-розрахунок по лікарняних ФСС» додано можливість вибору та друку членів комісій у протоколах до форми.
 • Для деяких випадків збільшена швидкість формування табелів обліку робочого часу.

...

Оновлення від 16.09.2019 для Debet Plus V12

 • Відновлена працездатність каналу сповіщення розробників про помилки під час роботи з програмою.

Оновлення від 28.08.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено розрахунок індексації та аліментів.

Оновлення від 27.08.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

Оновлення від 19.08.2019 для Debet Plus V12

 • Доопрацьовано процедуру імпорту платіжних доручень з клієнт-банку.

Оновлення від 16.08.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено розрахунок надбавки за вислугу років.
 • Виправлено роботу пункта меню «Поновити на посаді» для записів штатного розкладу для можливості поновлення будь-якої закритої посади, якщо немає відкритого запису ШР.
 • У розрахунку доплати до мінімальної ЗП реалізовано можливість розраховувати доплату в розрізі ШВВ з урахуванням обмеження по кожному ШВВ
  за допомогою константи dopl_mzp_shpz.
 • Змінено назву пункта меню «Довідники» – «Ощадні каси» на «Відділення банків для переказу на карткові рахунки».
 • У розрахунку відпускних відтепер також враховуються коефіцієнти, які заведені не першим числом місяця.
 • Додано документ «Розрахунок витрат на відрядження».
 • Додано можливість розбиття статистики для держобов'язків.
 • При запуску системи реалізовано автоматичне завантаження індексів споживчих цін із сайту Міністерства фінансів.
 • Запроваджено параметр системи «Види вислуги» та довідник коефіціентів.
 • Запроваджено параметр системи «Виконувати повне формування табелів при розрахунку ЗП», який регулює переформування табелів при розрахунку заробітної плати.
  ...

Оновлення від 30.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено процедуру рознесення по рахунках заробітної плати.
 • У розрахунку "_nvks" виправлено розрахунок суми пропорційно відпрацьованим годинам, якщо не вказані відпрацьовані дні.
 • Відновлено працездатність перегляду відомості руху з обігово-сальдової відомості ТМЦ.

Оновлення від 26.07.2019 для Debet Plus V12

 • У рознесенні по рахунках виправлено помилку некоректного формування проведень по заробітній платі (рядки червоного кольору).

Оновлення від 19.07.2019 для Debet Plus V12

 • Виправлено та доповнено налаштування звітного балансу (форми №№ 1, 1-м) та форм №№ 2, 2-м (Фінансовий звіт малого підприємництва) — рядок 1100.

Сторінки

Підписатися на RSS - Сільське господарство